""
Monica Wikström-Jonsson
Arbete & näringsliv
08 mar 2023

”Ett rikt och diversifierat näringsliv är viktigt för inflyttning och för att få kvinnor att bo kvar”

I december 2022 gick Pajala kommun med i affärsnätverket Aurora Network. Det är ett affärsnätverk som syftar till att stärka deltagarna i deras roll som företagsledare, bidra till personlig utveckling, bredda affärskontakter och utveckla nya affärssamarbeten lokalt och över hela Norrbotten. Vi har träffat Monica Wikström-Jonsson som är kontaktperson för nätverket i Pajala kommun.

Monica Wikström-Jonsson arbetar som affärsutvecklare och är en av rådgivarna du kan kontakta via Nyföretagarcentrum Nord, som är en samverkanspartner till Pajala kommun. Aurora Network är ett av många affärsnätverk som Monica varit med och startat upp under sitt yrkesliv.

- Aurora Network är ett affärsnätverk som vänder sig till kvinnor som funderar på att starta företag eller som redan är etablerade företagare. Dynamiken bygger på att deltagarna har olika erfarenheter och är i olika åldrar – det är det som gör Aurora Network så bra, säger Monica Wikström-Jonsson.

Varför är det viktigt med nätverk för kvinnliga företagare?

Ett affärsnätverk som Aurora Network möjliggör för kvinnor att träffas och lära av varandra. Det skapar också affärsmöjligheter och ger kvinnor möjlighet att utvecklas i rollen som företagsledare. De kan också hitta stöd hos andra i nätverket. Det är också ett bra forum att lyfta goda förebilder. Alla områden behöver bra förebilder för att vi ska kunna växla upp till något större, ta exempelvis Charlotte Kalla. Hon har varit en förebild för många och hennes framgångar har inspirerat andra till att satsa på längdskidåkning. För att locka yngre kvinnor till att driva företag är förebilder jätteviktigt.

På en liten ort kanske man kan uppleva att det är onödigt att nätverka för man känner ju redan till alla, men det är skillnad på att känna till någon och att verkligen känna en person. Nätverket skapar även kännedom och förståelse för varje företag och företagare.

Jag har också märkt att kvinnligt nätverkande bidrar till att fler kvinnor blivit intresserade att driva tillväxt bolag och tänka större, dvs tänka mer på tillväxt, lönsamhet och att bygga värde i bolagen för att sedan en vacker dag kunna göra en exit och sälja bolaget.

Är det skillnad på manligt och kvinnligt nätverkande?

Män har historiskt varit väldigt bra på att nätverka och det har varit väldigt gynnsamt och lönsamt för de. Vi kan lära oss mycket av det men vi måste också värna om våra egna behov och syften. Jag tänker att man ska plocka russinen ur varandras kakor - vad gör de som är bra och vad ska vi ta med oss? En sådan sak är exempelvis att våga tänka stort.

Vi märkte redan vid starten av Aurora Network i Haparanda 2018 att det fanns ett stort sug och behov av ett nätverk för kvinnliga företagare, det dök upp drygt 70 personer på uppstartsmötet. Den respons som vi fått från kvinnor som är med i nätverket är att de upplever att det känns tryggt att prata med likasinnade. De upplever också att det är enklare att få sin röst hörd och lättare att ta mer plats. De känner sig också tryggare med att säga vad de tycker och tänker. Nätverket hjälper många att bygga sin egen självkänsla och tro på sig själv, vilket gör de lättare att våga ta plats i andra sammanhang.

Vilka vinster finns det med att få fler kvinnor att driva företag?

Generellt är 30% av alla företagare i Sverige kvinnor och 70% är män. Det är viktigt att få fler kvinnor att driva lönsamma företag, bland annat för att som företagare får du en annan roll i samhället och makt att påverka i vissa frågor. Till exempel har du som företagare möjlighet att påverka näringslivsutvecklingen i den kommun du verkar i på ett sätt som du kanske inte kan som privatperson.

Ett rikt och diversifierat näringsliv visar på att det händer något i kommunen, vilket är attraktivt för inflyttare. Det påverkar också mångfalden och utbudet, vilket är viktigt för att få människor att bo kvar på en plats. Många driver företag som man av olika anledningar har kontakt med som t.ex. hotell- och konferensanläggningar, caféer, frisörer, butiker.

Jag är glad över att Tornedalskommunerna är så framsynta att man valt att lyfta fram kvinnligt företagande som ett prioriterat område genom att gå med i aktiviteter som gynnar kvinnliga företagare, exempelvis genom att gå med i Aurora Network. Vi har sett att nätverket skapar affärsmöjligheter över kommungränserna och vi hoppas kunna etablera Aurora Network på alla orter i Norrbotten där Nyföretagarcentrum Nord finns.

Vad har du för tips när det kommer till att nätverka?

Nätverk bygger på relationer och det är en färskvara, därför är det viktigt att vårda, vattna och ta hand om sina nätverk. Stora nätverk och nöjda kunder är ingen slump utan det är resultatet av många timmars relationsbyggande. Om jag tar mig själv som exempel så har jag lagt 10 000 timmar på att bygga mitt affärsnätverk och det har verkligen varit värt de där timmarna. Idag lever jag på mitt affärsnätverk, det är så jag gör affärer och får uppdrag.

Vad har du för andra tips till den som funderar på att starta företag eller driver företag?

Våga satsa, ta hjälp och ha hjärtat med dig. Sen ska det vara KUL att driva företag:

K – Kul. Det ska vara kul att driva företag och det ska kännas bra i magen, för magen ljuger aldrig.

U – Utvecklande. Det ska vara utvecklande och ett ständigt lärande där våra kunder är våra främsta läromästare

L -  Lönsamt. Det ska vara lönsamt att driva företag, det är jag som företagare skyldig mig själv med tanke på alla timmar man lägger ner på sitt företagande.

Vill ni veta mer om Aurora Network och hur man kommer i kontakt med det, hör av er till Monica, se kontaktuppgifter nedan. Nästa nätverksträff med Aurora Network Pajala, på Arctic River Lodge i Tärendö, tisdagen den 21 mars kl. 17.30-21.00. Temat är hållbarhet.

Aurora Network är ett arrangemang av NyföretagarCentrum Nord. Nätverksträffarna är kostnadsfria tack vare Pajala kommun, Sparbanken Nord, AllaNova och ALMI Nord.

Kontakt

Kontaktperson Aurora Network Pajala

Monica Wikström-Jonsson

E-post:
Publicerad 08 mar 2023 08:15
Senast uppdaterad 08 mar 2023 08:48