""
Foto: Camva
Bygga, bo & miljö
27 jan 2023

Påminnelse om viktiga datum för årlig rapportering

Bygg-och miljönämnden påminner om att skicka in årsrapporterna gällande restaurang, miljö och köldmedia i tid. Se sista datum för respektive årsrapport nedan.

Restaurangrapport – senast den 1 mars

Ni som har ett stadigvarande serveringstillstånd, dvs ett tillstånd som gäller tillsvidare, behöver lämna in en restaurangrapport för 2022 senast den 1 mars 2023. Det enklaste sättet att rapportera är via Folkhälsomyndighetens e-tjänst, men det går även bra att skicka in blanketten ni har fått till Bygg- och miljöavdelningen med vanlig post.

Miljörapport – senast den 31 mars

Ni som bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, exempelvis täkter, avfallsanläggningar och industrianläggningar, måste lämna in den årliga miljörapporten senast den 31 mars. Rapporten ska skickas in elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Köldmedia – senast den 31 mars

Ni som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där mängden köldmedier uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Rapporten ska lämnas in till Bygg- och miljöavdelningen senast den 31 mars.

 

Glöm inte att rapportera i tid! Vid försenade eller uteblivna rapporter kommer Bygg- och miljönämnden ta ut förseningsavgifter enligt respektive lagstiftning.

Publicerad 23 jan 2023 02:57
Senast uppdaterad 27 jan 2023 08:00