en liggande klubba i trä. används för att klubba beslut
Foto: pixabay.com
Kommun, politik & service
01 nov 2022

Kommunfullmäktige valde sitt presidium

Kommunfullmäktige har valt vilka ledamöter som ska utgöra fullmäktiges presidium och vilka som ska utgöra valberedningen.

Måndagen den 31 oktober hade det nyvalda kommunfullmäktige i Pajala sitt första sammanträde efter valet. Under sammanträdet valdes nytt presidium för de kommande fyra åren, det vill säga ordförande och förste vice ordförande. Fullmäktige beslutade också om vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen.

Socialdemokraternas Birgitta Rantatalo valdes till ordförande och Karl Lauri, Vänsterpartiet valdes till förste vice ordförande. 

Följande personer valdes till valberedningen:

Jan Larsson, Framtid S

Ulrica Hammarström, Socialdemokraterna

Pirkko Heikkilä, Vänsterpartiet

Eva Esberg, Kristdemokraterna

Anita Sköld, Moderaterna

Alice Videkull, Sjukvårdspartiet

Roger Uusitalo, Centerpartiet

Ersättare i valberedningen:

Johny Lantto, Framtid S

Birgitta Rantatalo, Socialdemokraterna

Linda Jonsson, Vänsterpartiet

Peter Eriksson, Kristdemokraterna

Björn Sohlberg, Moderaterna

Gunvor Ojanlatva, Sjukvårdspartiet

Malin Nygren, Centerpartiet

Sverigedemokraternas plats i valberedningen lämnas vakant. 

Offentliga sammanträden

Pajala kommuns kommunfullmäktige består av 21 folkvalda ledamöter och är kommunens högst beslutande politiska organ. Sammanträdena är offentliga och sänds live via Pajala kommuns kanal på youtube och går även ta del av på pajala.se

Nästa sammanträde är 28 november

Publicerad 01 nov 2022 12:13
Senast uppdaterad 01 nov 2022 12:16