Arbete & näringsliv
10 okt 2022

Susanns Lanthandel- testpilot i DigiBy

Susanns Lanthandel i Muodoslompolo är en av företagen som testar nya digitala lösningar i projektet DigiBy som drivs av Region Norrbotten och LTU. DigiBy utvecklar verktyg för bland annat obemannade butiker, post- och paketlösningar och kommunikation.

Syfte
Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder.

Mål
Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Parter
Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten och  Länsstyrelsen.

Projektperiod
Projektet kommer att pågå till och med december 2022.

 

Digitala service hubbar
En första hubb finns i Muodoslompolo och konceptet kommer i ett nästa steg föras vidare till Korpilombolo och Porjus. Med digital hubb menar vi en arbetsplats med arbetsstationer för uthyrning, mötesplats och co working space. Pajala kommun har bekostat två arbetsplatser med datorer på Servicepunkter* och låter personal jobba därifrån, kommunens projektledare arbetar vidare med konceptet för att starta upp en hubb i Korpilombolo.  Platsoberoende arbete har visat sig fungera bra nu under Corona pandemin. Fördelar med digitala hubbar är att det bidrar till landsbygdsutveckling, inte minst i byarna. Den här typen av service efterfrågas allt mer och kommer att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt möjliggöra för företagsetableringar och boende i hela kommunen. En digital arbetsplats kan nyttjas av den kommunanställda men även olika företag och kommunmedborgare kan nyttja servicen.  Att erbjuda digitala arbetsplatser ute i byarna minskar pendlingsavståndet för dom anställda och kan i sin tur bidra till deras välmående då arbetsdagarna blir kortare. Vi som kommun kommer närmare våra medborgare, brukare och företagare.

 

* Med servicepunkt menar vi här en lokal med personalresurs där medborgaren får upplysningar, vägledning, rådgivning, kan boka tider, göra administrativa förberedelser etc. Medborgaren har även tillgång till självservice.

 

Digitala paketboxar
För att erbjuda möjligheter för utlämning av paket/varor utanför butikernas ordinarie öppettider så genomför vi en pilot för utlämningsboxar med kodlås som man kan öppna dygnet runt. Projektet har köpt in operatörsoberoende digitala paketboxar från Renz. Boxarna finns på plats och har kopplats upp på nätet. Susanns lanthandel i Muodslomplolo är via DigiBy-projektet med och testar paketboxar. Digiby börjar även testa digital paketbox i Porjus lanthandel.

 

Digitala lås 


I Norrbotten finns nu obemannade butiker och i Pajala kommun är Saittarova igång med sin sedan 2021. I Muodoslompolo undersöks möjligheten att kunna logga in med kod samt att kunna sammankoppla koden man får i samband med paketutlämning med det digitala låset.

Publicerad 10 okt 2022 02:40
Senast uppdaterad 10 okt 2022 03:56