Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bygga, bo & miljö
03 okt 2022

Förslag på namnsättning av industriområde i Pajala centralort – Solsidans industriområde

Det har inkommit till Bygg- och miljönämnden en skrivelse om förslag på namnsättningen av industriområdet på norra sidan av Torneälv i Pajala centralort. Förslaget som inkommit är Solsidans industriområde och området som skulle beröras sträcker sig från brofästet och västerut, enligt bifogad karta. Motivering är att området är svårt att marknadsföra samt skylta då inget namn på området är taget.

Befintliga gatuadresser påverkas inte utan detta skulle motsvara kvartersnamn dvs flertalet fastigheter som får samma namn. Vid framtagande av förslagen ska bland annat ”God ortsnamnssed” enligt Kulturmiljölag (1988:950) 1 kap § 4 tillämpas och ofta utgår man från platsens eller områdets historia.

Som berörd sakägare/granne bereds Ni härmed möjlighet att i enlighet med God Ortnamnssed inkomma med Era synpunkter över ansökan. För att Era synpunkter kan tas i beaktande vid ärendets avgörande skall de vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 2022-10-24. Efter detta datum avgörs ärendet i Bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 03 okt 2022 02:12
Senast uppdaterad 06 okt 2022 01:56