Bygga, bo & miljö
09 jul 2021

Invasiva växtarter i Pajala kommun

Några av de växter som finns i vår natur och trädgårdar räknas som invasiva arter, de kan orsaka stor skada för våra naturligt förekommande arter och ska därför bekämpas.

Parkslide är en av de arterna som ska bekämpas, den bildar stora bestånd och för dig som husägare kan den orsaka kostsamma skador. I äldre hus med grundsprickor kan parkslidens rötter tränga sig in och orsaka skador på bland annat vattenledningar. Parksliden är svårbekämpad och det kan vara en god idé att anlita experthjälp.

Under fliken länkar hittar du två filmer från Naturvårdsverket där du får veta hur du ska ta hand om avfallet och hur du rapporterar in fynd av invasiva arter. Ta del av det bifogade materialet så att du kan känna dig trygg i hanteringen av eventuella fynd.

Under fliken dokument hittar du en sammanställning av arter som måste bekämpas och hur du går till väga för att rapportera fynd till Pajala kommun och gör dig av med avfallet på ett säkert sätt.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 09 jul 2021 02:44
Senast uppdaterad 15 apr 2024 08:33