Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Jobba hos oss
15 feb 2024

Ambassadörer ska förbättra mottagandet av nyanställda

Pajala kommun gör en satsning på ambassadörer inom stöd och omsorgsverksamheterna för att skapa trivsel, intern stolthet och underlätta för nyanställda.

Initiativet kommer från verksamheterna inom sektorn för stöd och omsorg som har identifierat ett behov av att skapa trivsel, intern stolthet och framför allt ett förbättrat mottagande av nyanställda.

- Det handlar även om att på ett bra sätt kunna ta emot praktikanter, vikarier och andra som kommer och arbetar tillfälligt på våra arbetsplatser, berättar Zuzanne Engman, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Pajala kommun.

Ett 30-tal ambassadörer från alla verksamheter inom sektorn för stöd och omsorg har utsetts och initiativet har mottagits väl.

- De vi valt ut som ambassadörer är varma, glada och välkomnande personer, säger Zuzanne Engman.

Tanken är inte att de ska ta över introduktionsansvaret från rekryterande chef utan har i stället uppdrag att stötta nyanställda, praktikanter och vikarier så att de får en positiv upplevelse av sin arbetsplats.

- Förhoppningen är att ny personal som varit på en arbetsplats under en vecka ska känna att det där är en arbetsplats jag vill jobba på, säger Zuzanne Engman.

Ambassadörernas första uppgift är att ta fram broschyrer som beskriver deras respektive arbetsplats som de kan dela ut till nya kollegor och praktikanter.

- De kommer även att få gå en handledarutbildning som Skolverket erbjuder, i korthet får de stöd och verktyg gällande bemötande, verka för att främja trygg gemenskap och uppmuntra erfarenheter, mångfald och olika uttryckssätt, berättar Zuzanne.

Möjligt att implementera i fler verksamheter

Från kommunens HR-avdelning är man mycket positiv till initiativet och ser att fler verksamheter i organisationen har behov av ett liknande koncept.

- Jag tror att det är ett jättebra sätt att förbättra introduktionen för nyanställda men också i de verksamheter där vi tar emot praktikanter och andra mer tillfälliga anställningar, säger Håkan Nilsson, HR-chef i Pajala kommun.

Han fortsätter:

- Det kan vara gynnsamt att börja med att genomföra ett sådant här koncept i en del av organisationen för att se vad som fungerar bra och vad som kan behöva ändras efter resans gång för att sedan implementera det i fler verksamheter.

Zuzanne Engman vill understryka att ambassadörer bara är en del i ett större arbete med trivsel, bemötande och god arbetsmiljö.

- Det är också viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där vi tillsammans upprätthåller en god arbetsmoral och ger kollegor, nyanställda och praktikanter ett fint mottagande. Vi är varandras arbetsmiljö och vi skapar den tillsammans.

Kontakt

HR-chef

Håkan Nilsson

Tel: 0978-12036
E-post:

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Zuzanne Engman, vik

E-post:
Publicerad 13 feb 2024 09:45
Senast uppdaterad 15 feb 2024 07:00