Familj, stöd & omsorg
31 jan 2024

Pajala kommun gör en Lex Sarah-rapport

Sektorn för stöd och omsorg ser allvarligt på en händelse i en brukares hem och gör därför en rapport enligt Lex Sarah.

Vid ett hembesök hos en person som får hemtjänst reagerar personalen på att matvaror från föregående veckas inköp låg kvar i kylen samt flera oöppnade matlådor i kylen. Personal ringde anhörig som med hjälp av polis fick upp dörren till sovrummet. Personen påträffades avliden.

Enligt anhörig har personen avlidit redan några dagar innan och enligt journalanteckningar/information har hemtjänsten inte haft fysisk kontakt med personen sen 17 januari.

- Vi har brustit i vårt bemötande och saknar rutiner för fysisk kontakt vid hemtjänst besök. Vi har vidtagit åtgärder och planerar för att skapa rutiner för fysisk kontakt vid hemtjänstbesöken samt upprätta ett informationsblad för brukare som beskriver rutin för frånvaro, säger Carin Johansson, sektorchef för stöd och omsorg i Pajala kommun.

Rapporter en del av Sektorn för stöd och omsorgs kvalitetsarbete

Sektorn för stöd och omsorg arbetar löpande med kvalitetsuppföljningar. Genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra vården och omsorgen för våra brukare. Att utbilda alla medarbetare i rapporteringsrutinen samt varför det är viktigt att de rapporterar missförhållanden är avgörande för sektorns kvalitetsarbete. Våra brukare ska känna sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah – lag som skyddar våra brukare

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare inom omsorgen är skyldiga att rapportera både om missförhållanden och om det finns påtaglig risk för missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller bland annat för verksamheter inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån inlämnade rapporter gör sektorn en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om sektorn ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 31 jan 2024 04:17
Senast uppdaterad 31 jan 2024 04:17