""
Bygga, bo & miljö
24 jan 2024

Förpackningsavfall från verksamheter

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Exempel på verksamheter där förpackningsavfall uppstår är restauranger, sjukhus, butiker, kontor, byggföretag och från offentliga tillställningar utomhus.

  • Förpackningsavfall från verksamheter ska utsorteras i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Förpackningar ska tömmas från dess innehåll och lämnas till godkänd producentansvarsorganisation.
  • Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på de kommunala återvinningsstationerna eller på återvinningscentralerna.

Mer information finns att tillgå via Naturvårdsverket samt Näringslivets producentansvars hemsida, se länkar under fliken Läs mer. 

Kontakt

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:
Publicerad 22 jan 2024 11:50
Senast uppdaterad 24 jan 2024 11:51