""
Bygga, bo & miljö
11 okt 2023

Elmätarbyten i Pajala kommun

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya smarta elmätare med flera nya funktioner.

Vattenfall Eldistribution har sedan 2021 börjat installerat nya smarta elmätare hos sina drygt 900 000 elnätskunder. Nu har det blivit dags för elmätarbyten i Pajala och installationer kommer att pågå under perioden november 2023 – april 2024.

Berörda företags- och privatkunder kommer med start i oktober att få ett informationsbrev om elmätarbytet från Vattenfall Eldistribution. Informationen (se bilaga under Läs mer) skickas till kunder via följande kommunikationsvägar: Kivra, SMS, e-post eller ett fysisk vykort. Utöver detta personliga brev så annonserar Vattenfall på Facebook och Instagram för att uppmärksamma boende i området att elmätarbytet närmar sig.

Praktisk information

Vattenfall har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. 

  • Om din elmätare är placerad inomhus kommer Eltel Networks att kontakta dig för att boka en tid för mätarbytet.
  • Om din elmätare är placerad utomhus eller i ett gemensamt elmätarutrymme kommer de informera dig per brev eller genom portanslag.

Hela mätarbytet kommer att ta ca 30 minuter. Vid bytet behöver teknikern oftast stänga av strömmen. Vattenfall kommer att läsa av din nuvarande elmätare innan mätarbytet och dokumentera mätvärdena.

Har du frågor om den nya elmätaren eller mätarbytet, finns all information samlad på Vattenfall Eldistributions hemsida

Publicerad 11 okt 2023 11:19
Senast uppdaterad 11 okt 2023 11:19