Bygga, bo & miljö
02 jan 2024

Bygg- och miljönämndens viktiga datum för 2024

Bygg-och miljönämnden påminner om att skicka in årsrapporterna gällande restaurang, miljö och köldmedia i tid. Se sista datum för respektive årsrapport nedan.

Restaurangrapport – senast den 1 mars

Ni som har ett stadigvarande serveringstillstånd, dvs ett tillstånd som gäller tillsvidare, behöver lämna in en restaurangrapport för 2023 senast den 1 mars 2024. Det enklaste sättet att rapportera är via Folkhälsomyndighetens e-tjänst, men det går även bra att skicka in blanketten ni har fått till Bygg- och miljöavdelningen med vanlig post.

Miljörapport – senast den 31 mars

Ni som bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, exempelvis täkter, avfallsanläggningar och industrianläggningar, måste lämna in den årliga miljörapporten senast den 31 mars. Rapporten ska skickas in elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Köldmedia – senast den 31 mars

Ni som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där mängden köldmedier uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Rapporten ska lämnas in till Bygg- och miljöavdelningen senast den 31 mars.

 

Glöm inte att rapportera i tid! Vid försenade eller uteblivna rapporter kommer Bygg- och miljönämnden ta ut förseningsavgifter enligt respektive lagstiftning.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 02 jan 2024 10:52
Senast uppdaterad 02 jan 2024 11:16