""
Arbete & näringsliv
17 nov 2023

Nu är upphandlingen 2023-0670: Ramavtal Mark-, VA- och anläggningsarbeten i Pajala kommun publicerad i Tendsign

Upphandlingen avser ett ramavtal som är uppdelat på flera entreprenader som omfattar material och resurser för mark- och anläggningsarbeten som inte upphandlas i särskilda entreprenader.

Ramavtalet avser reparationer, underhållsarbete, ändrings-, om-, till- och nybyggnadsarbeten. Exempel på förekommande anläggningsarbeten som kan ingå i avtalet är:

 • anläggning och renovering av gator
 • gc-vägar
 • busshållplatser
 • parkeringar
 • grundläggningsarbeten
 • lek- och parkutrustning
 • förläggning av rörledningar
 • dräneringsarbeten
 • VA-arbeten
 • förläggning av ledningar (el, fiber, tele m.m.)
 • belysningsarbeten, sten- och plattläggning
 • uppförande av staket/stängsel/skyltmaterial
 • sådd/läggning/skötsel av gräsmatta, träd och planteringsytor
 • olika typer av gräv-, schakt och återställningsarbeten
 • sprängning
 • trafikanordningar m.m.

Avtalet omfattar även material och uthyrning av resurser. Målsättningen är att teckna ramavtal med tre leverantörer.

Ni kan kostnadsfritt ta del av upphandlingen på tendsign.com, se klickbar länk nedan under "Läs mer". Upphandlingens namn är: 2023-0670: Ramavtal Mark-, VA- och anläggningsarbeten i Pajala kommun

Kontakt

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:
Publicerad 17 nov 2023 11:19
Senast uppdaterad 17 nov 2023 11:22