""
Arbete & näringsliv
19 sep 2023

Status för gamla OK i Pajala

Det finns ett intresse av vad som händer med den gamla OK-stationen i Pajala och tillhörande mark.

Drivmedelshanteringen har bedrivits på fastigheten SKOLAN 9 från mitten av 1950 – talet och fram till och med 2018. 

Det finns konstaterat förekomst av föroreningar med ämnen som är typiska för drivmedelshanteringen både i mark och grundvatten enligt en miljöteknisk undersökning genomförd 2016 av fastighetsägaren.

Bygg- och miljönämnden i Pajala kommun har 2022 förelagt fastighetsägaren att inkomma med en åtgärdsplan vilket fastighetsägaren har uppfyllt.  

- I föreläggandet ville vi få in en åtgärdsplan vilket de har inkommit med. Arbetet ska därefter kontinuerligt delges Bygg- och miljönämnden, säger Fredrik Skrealid, miljöinspektör Pajala kommun.

Arbetet kommer fortgå fram till september 2024 eftersom det inte är möjligt att påbörja åtgärderna då det fortfarande bedrivs verksamhet där. När en ny tvätthall är uppförd och i drift vid den befintliga bensinstationen kommer rivningsarbete och provtagning av marken att ske.

- Beroende på utbredningen av föroreningar kan det bli aktuellt med ett föreläggande om sanering under hösten/vinter nästa år, säger Fredrik Skrealid.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 19 sep 2023 10:40
Senast uppdaterad 19 sep 2023 10:40