""
Foto: Heart of Lapland
Arbete & näringsliv
21 dec 2022

Pajala kommun deltar i projekt för validering av undersköterskor

Lapplands Lärcentra, vuxenutbildningen inom Lapplands kommunalförbund där Pajala kommun ingår tillsammans med Kiruna, Gällivare och Jokkmokk, har beviljats projektmedel för två olika projekt via Europeiska Socialfonden. Projekten syftar till att höja kompetens och status för vård- och omsorgspersonal samt underlätta för företag att få tag i rätt kompetens.

I det EU-finansierade projektet LEVA ska Lapplands lärcentra tillsammans med medlemskommunerna ta fram en modell för validering. Bakgrunden är att den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel med krav på fullständig utbildning för att få arbeta och utföra arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Då det redan är brist på utbildade undersköterskor ställer den nya lagförändringen höga krav på en redan ansträngd vård.

– Det här blir starten för att höja kompetensen och statusen för vård- och omsorgspersonal. Många arbetar idag utan utbildning. Med ett samarbete med våra medlemskommuner kommer vi kunna erbjuda möjlighet att snabbt kunna validera sig till undersköterska, säger Nelly Johansson, projektledare på Lapplands kommunalförbund.

Projektet är även viktigt utifrån de utmaningar med kompetensförsörjning som regionen står inför. Omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden och låg arbetslöshet leder till att allt färre kommer behöva försörja fler. Samtidigt har gruvnäringen och andra industrier också behov av personal vilket skapar en konkurrens om arbetskraft.

– Vi behöver därför rikta fokus på välfärd, det är viktigt att upprätthålla det också för att samhället ska fungera. Genom att göra det möjligt att höja sin kompetens så höjer vi även statusen för att arbeta inom äldreomsorgen och möjlighet att få högre lön, säger Nelly Johansson.

Jättesatsning i Norrbotten

I det andra projektet arbetar Lapplands Lärcentra  tillsammans med Akademi Norr och 17 kommuner, tre universitet och representanter från näringslivet. Projektet syftar till att höja kompetens i regionen och att fler ska utbilda sig.

– Vi kommer att samverka med arbetsgivare och kunna ta fram utbildningar som arbetsmarknaden behöver för att täcka sina kompetensbehov. Invånarna i Norrbotten ska få veta vilka utbildningsmöjligheter som finns via oss och hur det kan kopplas till arbetsgivare som letar kompetens, säger Marie Kouljok, vuxenutbildningschef Lapplands Lärcentra

Kontakt

Lapplands Lärcentra Pajala

E-post:
Mobil: 072-539 96 31
Besöks- och postadress:

Lapplands Lärcentra 
Kengisgatan 8
984 31 Pajala

Publicerad 21 dec 2022 10:25
Senast uppdaterad 21 dec 2022 10:45