Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Bygga, bo & miljö
23 jan 2024

Information om separat matavfallsinsamling

Den 1 januari 2024 införlivades kravet på separat insamling av matavfall. Pajala Kommun har genom Naturvårdsverket beviljats dispens från separat insamling av matavfall, dispensen är giltig tom utgången av 2025.

I och med dispensen kommer matavfall även fortsättningsvis lämnas tillsammans med restavfallet i den gröna soptunnan.

Syftet med dispensansökan är att kommunen ska ges möjlighet att utreda bästa teknik för fastighetsnära insamling av både mat- och förpackningsavfall. För tillfället pågår en utredning tillsammans med Överkalix och Kalix kommun som ska titta på vilket insamlingssystem som är bäst lämpat för de förutsättningar som råder i vår kommun.

När separat insamling kommer införas är i dagsläget oklart men målsättningen är påbörja matavfallsinsamling i delar av kommunen till utgången av 2025. I och med att hela kommunen inte kommer vara utbyggd till 2027 kommer en ny dispensansökan skickas till Naturvårdsverket.

Mer information kommer delges fastighetsägare så snart beslut är fattat kring hur införandet ska genomföras.

Kontakt

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:
Publicerad 22 jan 2024 11:36
Senast uppdaterad 23 jan 2024 11:39