""
Arbete & näringsliv
06 nov 2023

Pajala Airport får grönt ljus för att genomföra anpassningar av utrikeshallen

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja en finansiering på 7 miljoner kronor för att genomföra nödvändiga anpassningar av Pajala Airports utrikeshall. För att täcka resterande kostnader kommer man söka medfinansiärer

För att färdigställa Pajala Airports nya utrikeshall behöver vissa anpassningar att genomföras, bland annat möjliggöra hantering av avgående passagerare som exempelvis bagagehantering, bokning och säkerhetshantering.

- Fas 2 av arbetet med utrikeshallen innebär bland annat att vi behöver optimera passkontrollen enligt gällande EU/Schengen regelverk, installera bagageband för avgående resenärer samt en röntgen för säkerhetszonen, säger Robert Pettersson, verksamhetsansvarig Pajala Airport.

Det tillkommer även kostnader för införande av TLM system och projektledning. Totalt beräknas anpassningarna att kosta ca 13,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att Pajala kommun går in med 7 miljoner kronor eget kapital, i övrigt sökes medfinansiärer.

- Nu kommer vi att påbörja arbetet med att söka medfinansiärer och därefter kommer vi löpande under 2024 genomföra anpassningarna av utrikeshallen, säger Robert Pettersson.

Fas 2 av utrikeshallen är ett led i evalueringsprocessen (dvs. godkännande av internationell karaktär) som är nödvändig för att kunna ta emot charterplan, samt för att kunna påbörja implementeringen av incheckningssystemet som ska hantera bagage inklusive specialbagage och passagerare.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 06 nov 2023 08:36
Senast uppdaterad 06 nov 2023 08:36