Kommun, politik & service
30 jun 2023

Överklagande angående sanktionsavgiften till Länsstyrelsen Norrbotten

Pajala kommun har idag, den 30 juni 2023, lämnat in sitt överklagande angående sanktionsavgiften till Länsstyrelsen Norrbotten. Vårt yrkande är i första hand att beslutet ska upphävas och i andra hand att sanktionsavgiften sätts ned helt eller delvis. Detta mot bakgrund av att Pajala kommun inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Vi uppdaterar denna information i den takt överklagandeprocessen fortskrider.

Publicerad 30 jun 2023 02:23
Senast uppdaterad 30 jun 2023 02:23