Bygga, bo & miljö
09 maj 2022

Äger du mark inom LIS-område?

Kanske du hört talas om LIS-områden någon gång? Men vad är det egentligen? Hej Hemby har pratat med Maria Alldén på Pajala kommuns bygg-och miljöavdelning och Britt Omark på Samhällsbyggnadskontoret, Övertorneå kommun för att ta reda på mer. Här reder vi ut vad det betyder för dig som äger mark och för dig som vill bygga ett hus i ett LIS-område.

Regeringen har under våren föreslagit förändringar i strandskyddet för att det ska bli lättare att bygga strandnära i vissa områden. I april föll dock förslaget efter en omröstning i Riksdagen. Dock finns fortfarande möjligheten att använda LIS-områden som skäl för att bygga strandnära. I Pajala och Övertorneå kommuner finns många LIS-områden.

När någon vill bygga strandnära så behöver de ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen. Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Byggnationen ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall och byggnationen ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden.

 

Gäller LIS-områden även för de som vill bygga bostadshus?

Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet istället att huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus. Många platser i strandnära områden kan ha äldre hus som inte är i brukligt skick längre. Vi rekommenderar att de husen får stå kvar tills att ett eventuellt nybygge är på plats. LIS-områden underlättar även för den som vill bygga ut och renovera ett äldre hus inom strandskyddat område.

Att skapa möjligheter till attraktivt boende är viktigt för en hållbar utveckling. Det ekonomiska underlaget för service blir därmed större vilket innebär i slutändan en levande landsbygd. Kommunen vill underlätta och erbjuda möjlighet till boende i attraktiva områden med möjlighet till sysselsättning men även service i närområdet

 

Hur bestämde kommunen vilka områden som skulle bli LIS-område?

Kommunerna har tänkt på hur befintliga V/A-nät, infrastruktur och kommunal service kan användas på bästa sätt. Områden med dåliga markförhållanden, höga skyddsvärden för djur- och växtliv, natur- och kulturmiljöer samt allemansrättslig tillgänglighet har valts bort. Vid framtagandet av områdena har kommunerna besökt byar och tagit del av ortsbefolkningens synpunkter och önskemål, samt tittat på tidigare ansökningar gällande strandskyddsdispens som inte godkänts. Utifrån dessa aspekter har olika områden valts.

 

Hur många LIS-områden finns det?

Övertorneå kommun har 11 LIS-områden som är uppdelade i mindre delar och Pajala kommun har 26 byar/områden som har ett eller flera LIS-områden.

 

Hur ser trenderna ut att bygga i strandnära lägen i våra kommuner?

I både Pajala och Övertorneå kommuner har antalet bygglov ökat markant under de senaste två åren. Pajala har även sett en ökning av ansökningar om dispens från strandskyddet under 2021. Det finns ett stort intresse av att bygga strandnära i båda kommunerna, men flera faktorer begränsar byggnationer och nyetableringar inom strandskyddsområden. Markägare inom LIS-områden har dock en möjlighet att bidra till landsbygdsutvecklingen genom att stycka av och/eller sälja mark för byggnation. 

 

Hur vet en markägare att de har mark inom ett LIS-område?

Information om Pajala kommuns LIS-områdena finns både i den digitala kartportalen och i Översiktskartan som pdf-format. Du hittar det under "länkar" nedan. I vår digitala kartportal finns även Pajala kommuns lediga tomter. 

 

Tips

  • Har du hittat en favoritplats som du vill bygga på? Via Lantmäteriet kan du få ägaruppgifter till markägaren. Du loggar in med ditt BankId.
  • På hejhemby.com kan du registrera dig som hus/tomt-letare.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Fysisk planerare, Samordnare Plangruppen

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59

Marknadsföring och inflyttning Hej Hemby

Johanna Funck

E-post:
Tel: 0978-12032
Publicerad 05 maj 2022 03:52
Senast uppdaterad 09 maj 2022 04:57