Kommun, politik & service
21 nov 2022

Nu kan du tycka till om utvidgning av sandmagasinet vid Tapuli gruva

Kaunis Iron AB vill utvidga det befintliga sandmagasinet vid Tapuli gruva och kommunen har därför tagit fram ett förslag till en ny detaljplan. Förslaget finns nu ute för granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till och med 12 december.

Pajala kommun ställer ut ett förslag till detaljplan som avser en utvidgning av befintligt sandmagasin på Kaunis Iron AB:s gruvområde i Kaunisvaara. Planprocessen samordnas med miljötillståndsprövningen för Kaunis Iron AB:s verksamhet genom ett så kallat samordnat förfarande.

I detaljplanen prövas om användningen av marken är lämplig för utvidgning av befintligt sandmagasin, vilka åtgärder som inte ska kräva bygglov och vilka höjder som ska tillåtas för byggnader och upplag.

Tyck till

Förslaget finns ute för granskning från 21 november till 12 december 2022, och du kan ta del av förslaget på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. 

Lämna eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 12 december 2022.
Uppge ärendenummer KS.2022.240 samt ditt namn och adress och skicka till: Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala eller kommun@pajala.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen

Kontakt

Fysisk planerare

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 18 nov 2022 11:44
Senast uppdaterad 21 nov 2022 08:07