Flickor med stora snöbollar i famnen - lågstadieelever har rast utanför Smedskolan.
Foto: Smedskolan
Förskola, skola & utbildning
13 dec 2023

Pajala är bästa kommun i årets kommunala grundskoleindex

För artonde året i ordningen publicerar Föräldraalliansen Sverige sitt grundskoleindex. Pajala kommuns grundskola toppar listan med 3,12 poäng.

Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar. I deras grundskoleindex är det fyra kvalitetsområden som beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. De kvalitetsområden som används är måluppfyllelse, pedagogisk personal, hälso- och studiefrämjande resurser och fritidshemmen.

- Det här är en otroligt rolig nyhet. Det är flera faktorer som bidrar till de goda resultaten, vi har en fantastisk personal och de har gjort ett hårt idogt arbete över lång tid, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd Pajala kommun. 

Hon fortsätter:

- Stort grattis till skolan och ett stort tack till all vår personal, ni gör ett underbart jobb. 

Kvalitet, trygghet och delaktighet 

En bidragande faktor till framgången tror Skolchefen Christina Karinen Sturk är det arbete som gjorts under tre års tid med att utveckla undervisningens kvalitet, förbättrad trygghet och delaktighet och ökade kunskaper.

- Där har vi fått stöd av Skolverket genom Samverkan för bästa skola. Uppdraget syftar till att höja kunskapsresultaten i skolan och öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna ska även öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter.

Hon fortsätter:

- Det är mycket glädjande och handlar om ett väl utfört arbete av god kvalitet av all vår personal i våra skolor som skett över tid. Vi kan se det bland annat i måluppfyllelsen för elever i åk9 som gått stadigt uppåt de senaste tre åren. Våra politiker vill satsa på skola och förskola i hela Pajala kommun och de ger oss förutsättningar för att satsa på kvalitet. Vi ser fram emot en fortsatt satsning på skola och förskola framöver.

Små kommuner har högre ambition

För NSD (Norrländska socialdemokraten) berättar Peter Hallin, projektledare för kommunalt grundskoleindex vad han tror är anledningen till att tre mindre kommuner ligger i topp:

- Som vi upplevt under tid så har man i små kommuner en rätt hög ambition och kapacitet. Man förstår att om man inte har en bra skola så kommer man snart inte att några innevånare.

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 13 dec 2023 09:46
Senast uppdaterad 13 dec 2023 03:02