Kommunstyrelsen
Kommun, politik & service
11 dec 2023

Kommunstyrelse 2023-12-11

Idag sammanträder kommunstyrelsen.

Under dagen kommer de att behandla följande ärenden:
1. Samverkansavtal PTE (Pajala Turism & Evenemang) KS
2. Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Sahavaara gruva KS
3. Detaljplan Sahavaara gruva KS
4. Ansökan om markanvisning Sahavaara K1 KS
5. Uppföljning internkontroll KS
6. Investeringsäskande Junosuando ledningsnät korsande väg 395 KF
7. Riktlinjer för bistånd, särskilt boende/äldreboende KS
8. Förslag till kommunstyrelsen på boendeutredningens slutsats KS
9. Redovisning ordförandebeslut KS
10. Chefsrapport KS
11. Meddelanden KS
12. Delegationsbeslut KS
Protokoll kommer att publiceras på webbsidan i slutet av veckan. 

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 11 dec 2023 12:33
Senast uppdaterad 13 dec 2023 07:53