Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Styrdokument

I listan nedan hittar ni Pajala kommuns styrdokument.

Föreskrifter

Arbetsordning

Policy

Riktlinjer

Dataskydd

Taxor

Reglementen