Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Minoritetsutskottet

Minoritetsutskottets uppgift är bland annat att behandla minoritetsfrågor, ansökningar etc.

Ledamöter i Minoritetsutskottet

Ordinarie
Karin Svarvare (S), ordförande
Eva Esberg (KD), vice ordförande
Johny Lantto (FrS)

Ersättare
Kjell-Åke Nedlund (S)
Ann-Sofie Henriksson (SjV)
Pirkko Heikkilä (V)