Individnämnden

Individnämndens uppgift är i huvudsak att besluta om enskilda ärenden.

Ledamöter i Individnämnden

Ordinarie
(KD), ordförande
(S), vice ordförande 
Inga-Lill Ängsund (V)

Ersättare
(KD)
(SJV)
Kristina Woxdal Phil (FrS)