Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Individnämnden

Individnämndens uppgift är i huvudsak att besluta om enskilda ärenden.

Ledamöter i Individnämnden

Ordinarie
Irene Lundholm (KD)
Barbro Rantatalo (S)
Inga-Lill Ångsund (V)

Ersättare
Stig Töyrä (KD)
Ann-Sofie Henriksson (SJV)
Johny Lantto (FrS)