Individnämnden

Individnämndens uppgift är i huvudsak att besluta om enskilda ärenden.

Ledamöter i Individnämnden

Ordinarie
Irene Lundholm (KD), ordförande
Barbro Rantatalo (S), vice ordförande 
Inga-Lill Ängsund (V)

Ersättare
Stig Töyrä (KD)
Ann-Sofie Henriksson (SJV)
Johny Lantto (FrS)