Från kommunen

Under uppbyggnad

Från och med 1 april 2021 kommer kommunalteknik ta över fakturering av VA och renhållning samt hantera alla kund- och fakturafrågor. Från våren kommer det även bli möjligt för kommunalteknik att skicka e-faktura för VA och renhållning. 

E-faktura till kund för övriga verksamheter är ett pågående projekt. I övrigt inga förändringar kring hantering av fakturor.

Mer information kommer publiceras på denna webbsida.

 

På den här sidan kommer ni även hitta information om autogiro, påminnelser, inkasso. Blanketten för ansökan om autogiro behöver skrivas ut, signeras och postas till ekonomiavdelningen. Alternativt lämna blanketten i kommunhusets brevlåda. Ni kan med fördel fylla i blanketten på datorn och sedan skriva för att underteckna.

Blanketter