""
Foto: Canva

Personligt ombud

Personligt ombud arbetar för att du med psykisk ohälsa skall få det stöd, den vård och service som du önskar och har rätt till.

Du som är över 18 år, är skriven i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommun och har psykisk ohälsa kan få stöd av ett personligt ombud. 

Vad kan du få hjälp med?

Ett personligt ombud gör, tillsammans med dig, en planering utifrån dina behov, önskemål och rättigheter.

Det kan bland annat gälla:

  • råd och stöd
  • kartlägga vård - och servicebehov
  • kontakter och samordning med olika myndigheter och för dig viktiga personer
  • bistå vid ansökningar om exempelvis vård och behandling, boende, ekonomi, arbete/sysselsättning m.m.

 För att få ett personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut utan en bedömning görs i varje enskilt fall. För kontaktuppgifter och mer information se lapplands.se