Sammanträdesplan 2023

Här nedan finner ni datum för dom politiska sammanträdena för 2023. Eventuella justeringar eller extra sammanträden kan förekomma och uppdateras nedan.

Kommunfullmäktige
27 februari, 11 april, 19 juni, 25 september, 30 oktober och 27 november. 

Kommunstyrelsen
9 januari, 13 februari, 27 mars, 3 april (extra), 29 maj, 11 september, 9 oktober och 13 november.

Allmänna utskottet 
23 januari, 6 februari (extra), 13 mars, 30 mars (extra), 3 maj, 22 maj em. (extra), 28 augusti, 18 september, 23 oktober och 4 december.  

Barn- och utbildningsutskottet
24 januari, 14 mars, 2 maj, 29 augusti, 19 september, 24 oktober och 5 december.

Stöd- och omsorgsutskottet

26 januari, 21 mars, 4 maj, 31 augusti, 21 september, 26 oktober och 7 december.
 
Personalutskottet
20 februari (INSTÄLLT), 22 maj fm, 4 september, 11 december. 

Minoritetsutskottet 
2 mars, 15 juni, 7 september och 23 november. 

Minoritetsrådet
2 mars och 7 september.

Bygg- och miljönämnden
1 februari, 15 mars, 10 maj, 14 juni, 6 september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
23 mars, 8 juni, 14 september och 30 november. 

Hälsorådet
31 januari, 25 april, 22 augusti och 21 november. 

Valnämnden
Sammanträder vid behov.  

Individnämnden
18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 15 november och 6 december. 

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.