Människor som skriver och tittar i dokument.

Arbetsmarknadinsatser

Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder hjälp, stöd och vägledning till de som står längst från arbetsmarknaden. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för personer att komma in på arbetsmarknaden.

Enheten ansvarar för arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA), delegationen för unga och nyanlända till arbete samt samordning av feriearbeten och praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten har även ett par sociala verksamheter såsom café och möbelloppis för att skapa mötesplatser i kommunen samt för att kunna erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en bra möjlighet att hitta tillbaka.