""
Om flygplatsen
24 nov 2020

Ombyggnation av utrikesterminalen

I dagsläget har vi turister som flyger hit över dagen för att möta tomten i december. Men med en större utrikesterminal så har vi även möjlighet att ta emot turister som ska stanna en längre tid och som har med sig bagage.

Målet är att utrikesterminalen ska rymma 200 ankommande och 200 avresande resenärer samtidigt. Då kan flygen släppa av ankommande resenärer och lasta på avgående resenärer direkt, en så kallad "turn-around".

I och med ombyggnationen så blir användningsområdet för utrikesterminalen större och uppfyller mer av de behov som finns för att till exempel kunna ta emot resenärer som har med sig bagage. Byggnationen utökar flödet samt möjligheterna, och med det gynnas turismen och besöksnäringen i kommunen.

Tanken är att göra en begränsad ombyggnation med en liten utbyggnad av utrikeshallen och sen kommer vi bygga om invändigt efter behov.

Publicerad 24 nov 2020 02:35
Senast uppdaterad 24 nov 2020 02:49