Raketer och svävande lyktor

För att få skjuta upp raketer eller släppa upp föremål som brinner eller innehåller metall gäller olika regler beroende på hur långt i från en flygplats du befinner dig vid släppet.

Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får max vara 100 cm höga.

I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen

I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att få:

  • skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram
  • släppa upp fler än 50 svävande lyktor på en gång
  • släppa upp en eller flera stora svävande lyktor (lyktans höjd 100 cm eller mer).

Du söker om tillstånd hos Transportstyrelsen för att släppa upp fler än 50 svävande lyktor och/eller lyktor med en höjd på 100 cm eller mer.

Om platsen för uppsläppet ligger nära en flygplats

Om platsen för ditt uppsläpp ligger nära en flygplats (10 kilometer eller närmare fågelvägen), måste du kontakta den flygplatsen i god tid innan du planerar att släppa upp lyktorna. Orsaken till att du ska kontakta flygplatsen för att få släppa upp svävande lyktor i närheten av den, är att svävande lyktor kan störa piloter vid start- och landningsfaser.

Tänk på att avståndet räknas från närmaste banände och att en flygplats kan ha tillfälligt öppet på andra tider än de ordinarie.

Glöm inte att du också ska kontrollera vilka regler som gäller lokalt genom att kontakta berörd kommun, räddningstjänst och polismyndighet.

Fyrverkeri och raketer

För vanliga fyrverkeripjäser och modellraketer krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen.

Tillstånd från Transportstyrelsen krävs endast för raketer som väger över 500 gram eller innehåller metall.