Flygplatsavgifter

Avgifter, service och extra öppethållande debiteras enligt aktuell prislista.

På Pajala Airport gäller lokala flygplatsavgifter och flygplan som använder Pajala flygplats ska betala flygplatsavgifter. Under dokument hittar du en prislista som täcker alla start- och landningsavgifter, ramp- och passageraravgifter, parkeringsavgifter, säkerhetsavgifter och andra avgifter.

Priset för JET A1 förändras, för ett aktuellt pris kontakta flygplatsen eller bränsleansvarig.