Flygplatsavgifter

Avgifter, service och extra öppethållande debiteras enligt aktuell prislista.

Följande debiteras enligt aktuell prislista:

 • Landningsavgift
 • TNC – Terminal Navigation Charge
 • Infrastrukturavgift
 • Parkeringsavgift
 • Extra öppethållning
 • Tankning
 • Avisning
 • El
 • GPU
 • Heating unit
 • Passageraravgifter
 • Ramp- och handling avgifter
 • Städning av flygplan
 • Toalettservice
 • Bevakning av flygplan
 • Serviceavgifter
 • Extra service

För aktuella bränslepriser (JET A1) kontakta oss via telefon eller e-post