Statistik

Här finns samlad statistik för flygplatsen.

Statistik från tidigare år finns tillgängligt på Transportstyrelsens hemsida.

2020

Linjetrafik inrikes

Totalt antal ankomster: 495

Totalt antal inställda ankomster: 7

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 907

Linjetrafik utrikes

Totalt antal landningar: 0

Totalt antal inställda ankomster: 0

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 0

Övrig trafik

Totalt antal landningar: 15

2019

Linjetrafik inrikes

Totalt antal ankomster: 487

Totalt antal inställda ankomster: 4

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 2197

Linjetrafik utrikes

Totalt antal ankomster: 11

Totalt antal inställda ankomster: 0

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 4118

Övrig trafik

Totalt antal landningar: 20