Statistik

Här finns samlad statistik för flygplatsen.

Statistik från tidigare år finns tillgängligt på Transportstyrelsens hemsida.

2022

Linjetrafik inrikes

Totalt antal ankomster: 495

Totalt antal inställda ankomster: -

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 3761

Linjetrafik utrikes

Totalt antal landningar: 16

Totalt antal inställda ankomster: -

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 5007

Övrig trafik

Totalt antal landningar: 27

2021

Linjetrafik inrikes

Totalt antal ankomster: 521

Totalt antal inställda ankomster: -

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 1478

Linjetrafik utrikes

Totalt antal ankomster: 14

Totalt antal inställda ankomster: -

Totalt antal resenärer (ankommande och avgående): 4240

Övrig trafik

Totalt antal landningar: 19