Vapen och ammunition

För att resa med vapen och ammunition finns regler som ska följas.

  • Vapen och ammunition måste checkas in
  • Vapnet ska vara delat i två delar och packat i separata väskor
  • Ammunitionen ska förvaras i sin originalförpackning och får max väga 5 kg/passagerare
  • Ammunition skall ligga i det incheckade bagaget och transporteras i lastrum
  • Ammunition skall vara förpackad i sin originalförpackning
  • Patroner för kulgevär skall vara separerade från varandra med skiljeväggar i ammunitionskartongen
  • Hagelpatroner skall vara fixerade så att de ej ligger löst i kartongen

Om du planerar att medföra vapen och ammunition på din flygresa så ska detta meddelas i förväg till Jonair Callcenter.