Om flygplatsen

Om flygplatsen

Pajala Airport ligger centralt för många företag och turistanläggningar runt om i kommunen.

Det är Pajala kommun som driver hela flygplatsen i egen regi, vi tillhör stabsfunktionen i den kommunala organisationen.

Flygplatsen används i dagsläget till störst del av linjetrafiken mellan Pajala och Luleå, chartern i december från Storbritannien men även av privatflyg, ambulansflyg, taxiflyg och helikoptrar.

Trafikverket upphandlar flygtrafiken från Pajala till Luleå. Linjen trafikeras med två dagliga avgångar i båda riktningarna på vardagar samt en avgång i båda riktningar på söndagar.

Vi arbetar fortfarande dagligen med utvecklingen av flygplatsen och flygtrafiken.