Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Här nedan ser du alla lediga tjänster inom Pajala kommun.

Filtrera annonser

Yrke

Anställningstyp

Anställningsform

Intendent till Pajalas centrala skolor

Pajala kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen - Pajala
Är du en person som vill arbeta strukturerat med kvalificerade administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter och vill vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Pajalas centrala skolor? Som intendent kommer du att arbeta med personaladministration och verksamhetsstöd, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med stort ansvar med flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. En del arbetsområden är kommunövergripande och du ingår i ett samarbete med administrativ personal på andra enheter. Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden: Hantera löneadministration och fakturering. Stödja skolledarna i personalrelaterade ärenden, inklusive rekrytering och anställningsavtal. Ekonomi, IT-frågor och olika slags utredningar Vara kontaktperson när det gäller lokalfrågor och samverka med kommunala och externa aktörer. Fungera som kontaktperson för intressenter, inklusive elever, vårdnadshavare och myndigheter. Bistå vid planering och genomförande av skolans evenemang och aktiviteter. Ansvara för schemaläggning och personalplanering. Implementera och övervaka skolans säkerhets- och miljöpolicys. Samordna IT-tjänster och teknisk support. Säkerställa att skolan följer gällande lagar och riktlinjer inom arbetsmiljö och säkerhet. Operativt brandskyddsansvar, arbetsmiljöarbete och skyddsronder.

Ansök senast 04 augusti (om 14 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök

Byggnadsinspektör

Pajala kommun - Pajala kommun - Pajala
Som byggnadsinspektör har du en viktig roll i Pajala kommuns utveckling. Arbetet innehåller bland annat att granska bygglovsärendenas inkomna handlingar med avseende på de tekniska egenskapskraven samt utfärda startbesked, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd och utfärda slutbesked. Du kommer även att hålla tekniska samråd och föredra ärenden inför bygg- och miljönämnden. Arbetet innebär även att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda personer och verksamheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Som byggnadsinspektör arbetar du kontinuerligt med att förbättra arbetsprocesser samt att alltid på ett rättssäkert sätt ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande. Vi strävar ständigt efter att utvecklas digitalt. Hos oss får du möjlighet till varierade arbetsuppgifter där du blandar kontorsarbete med platsbesök. Som byggnadsinspektör handlägger du även ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och vår roll är att driva processen från ansökan om bidrag till färdig anpassning. I arbetet ingår att värdera intyg, bedöma kostnader för byggarbeten, skriva offertförfrågningar, hantera offerter, skriva beslut, upprätta beställningar av entreprenadarbeten på enskilds uppdrag. Dessa arbetsuppgifter kräver specifika kunskaper för att kunna göra tekniska bedömningar. Arbetet som handläggare erbjuder en kombination av arbete ute hos sökande samt inne på kontoret. Du kommer att ha nära kontakt med de sökande och deras närstående, därför är det viktigt att du är duktig på att upprätta goda relationer med de du har kontakt med. Du har ett stort eget ansvar för ditt arbete och dina ärenden samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor. Utifrån vilken erfarenhet du har kommer vi anpassa en introduktion till arbetet som handläggare.

Ansök senast 05 augusti (om 15 dagar)

Heltid, Tidsbegränsad anställning

Läs mer och ansök

Handläggare av skolskjutsar och lokal inköpssamordnare

Pajala kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen - Pajala
I rollen som skolskjutshandläggare ansvarar du för ärenden som berör skolskjuts och elevresor. Ditt uppdrag blir att handlägga, administrera och fatta beslut i dessa frågor utifrån gällande lagar och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera frågor om trafiksäkerhet och tillgänglighet samt att bevaka kollektivtrafikfrågor. I denna tjänst kan du vid behov komma att utreda samt besluta i ärenden kring specialskjuts. Du kommer samarbeta och stötta i utredning, beslutsfattning och tolka gällande lagstiftning. Tjänsten innebär mycket eget ansvar och självständigt arbete med tydliga krav och riktlinjer att följa då arbetet är myndighetsutövning. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Beställning av bussar och specialskjutsar. • Schemaläggning och ruttplanering. • Kontakt med skolor, bussbolag, länstrafiken och övriga leverantörer av skolskjutsar • Upphandla beställningsresor • Uppföljning av trafiksäkerhetsfrågor. • Delta i upphandling av skolskjutsar • Uppföljning av avtal • Hantering av klagomål och synpunkter. • Budgetansvar I tjänsten ingår även att vara lokal inköpssamordnare som fungerar som verksamhetens kontaktperson i inköpsfrågor såväl internt som till den centrala inköpssamordnaren. I rollen som lokal inköpssamordnare kommer du att arbeta både mot socialförvaltningen samt mot barn- och utbildningsförvaltningen. På uppdrag av förvaltningschef, ansvarar lokala inköpssamordnaren för att behöriga inköpare utses och utbildas, samt utser verksamhetens representation i upphandlings- och referensgrupper. Som lokal inköpssamordnare kommer du genomföra egna upphandlingar samt att du i samråd kommer samordna inköpsprocessen och se till att kommunens inköpsrutiner tillämpas och utvecklas. Som lokal inköpssamordnare ska du arbeta för en effektiv inköpsprocess i verksamheten genom att arbeta aktivt med inköpsbeteende, säkerställa att hög avtalstrohet uppnås och vara verksamhetens kompetens i inköpsprocessen. Tjänsten kan även inkludera vissa andra administrativa arbetsuppgifter som skolhandläggare.

Ansök senast 11 augusti (om 21 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök

Fordons- maskinförare

Pajala kommun - Sektor Teknik och Service - Pajala
Kommunalteknik är en verksamhet där ansvaret för renhållning, vatten och avlopp samt gator/vägar ingår. Som Fordons och Maskinförare kommer du få köra runt i vår fina kommun för att tömma sopkärl, slambrunnar samt kommunala reningsanläggningar. Vintertid kör du även lastväxlarekipage med containers ner mot kusten. Utöver detta ingår det även att utföra diverse uppdrag med hjullastare. Du kommer att ingå i en beredskapsgrupp som har beredskap (var 3:e till var 5:e vecka) under vinterhalvåret (okt apr), till största delen består beredskapsuppdragen av snöröjning och halkbekämpning. Beroende på din kompetens, erfarenhet och behörighet kan andra typer av arbetsuppgifter förekomma, t ex mindre reparationer inom fordons- och maskinparken. Arbetet bedrivs med frihet under ansvar och tjänsten är smidig att kombinera med privat- och familjeliv. Ordinarie arbetstid är vardagar klockan 07:00-15:40, ledighet röda dagar, klämdagar samt halvdag dag före röd dag. Arbetsplatsen har ca 15-20st medarbetare i varierande ålder med förhållandevis låg medelålder. Arbetsmiljöarbetet är viktigt och säkerhetstänk och skyddsmedvetenhet ska prioriteras högt av dig som medarbetare. Fordon och maskiner är viktiga för verksamheten därför måste förarna ta ansvar över dessa. Arbetet sker stundtals i bostads- och fritidshusområden därför ska du som chaufför inneha ett lugn och kunna framföra fordonet på ett säkert sätt.

Ansök senast 29 augusti (om 39 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök