Historia

Det var under en tid, präglad av optimism och framtidstro som tankarna på flygkommunikation till och från Pajala föddes.

Den 9 oktober 1984 bildade Pajala kommun en flygplatsgrupp. Gruppens uppdrag var att ta fram ett underlag för en flygplats i kommunen som tekniskt och ekonomiskt samt kommunikationsmässigt hade de största fördelarna.

Redan två månader senare, i december samma år, hade gruppen kommit fram till var flygplatsen skulle ligga och faktum är att trots många andra alternativ sedan dess studerats och diskuterats, så ligger flygplatsen idag inte långt ifrån den plats som flygplatsgruppen redan 1984 förordade.

Den 27 augusti 1999 invigdes flygplatsen. Pajalas flygplats blev Sveriges senast byggda flygplats med reguljär linjetrafik. Efter att flygplatsen öppnade upphandlade Pajala kommun flygtrafiken mellan Pajala och Luleå.

När flygplatsen öppnades var rullbanans längd 1500 meter. Banan blev förlängd till 2300 meter under år 2007. Detta för att kunna ta ner större flygplan och därmed kunna ta emot större mängder turister. Det ger även möjlighet till direktflyg med Stockholm och charterflyg från exempelvis Tyskland.

I december 2013 kom det stora charterplan (med 180 passagerare var) för första gången. Fem flygningar utfördes från England med turister som var här över dagen och besökte Tomtemagasinet. Dessa flygningar har varit återkommande varje år och ökat i antal, samt att det även tillkommit flyg från Skottland.