Erik Mella projektledare utrikesterminalen tillsammans med Robert Pettersson flygplatschef Pajala Airport
Om flygplatsen
12 mar 2023

Pajala behöver ställa om för att omfamna nya möjligheter

Näringslivet i Norrbotten håller på att utvecklas till något som aldrig tidigare ansetts möjligt i den här delen av landet. Det är stort, det är kraftfullt, det skapar attraktion för regionen – och det omfattar investeringar på många miljarder kronor. Hela regionen behöver nu ställa om för att bana väg för alla nya möjligheter.

Det sker en omfattande grön omställning i Norrbotten och i grannlänet Västerbotten, och det måste gå fort. Infrastruktur, näringsliv, samhällsservice och kommersiell service måste samtidigt utvecklas för att kunna möta de krav som kommer att ställas i samband med den nyindustrialisering som nu pågår i Sveriges två nordligaste län.

– Kompetensbrist kommer sannolikt att bli vår största utmaning i regionen och i Pajala framöver. Vi har förvisso gott om geografiskt utrymme för tillväxt, men i Pajala bor bara ungefär 6000 människor idag. Vi måste bli fler om de industriella investeringarna ska bli lyckosamma. Fler invånare med rätt kompetens som kan hjälpa oss nå målen om en företagarkommun i framkant är vad vi behöver nu, säger Erik Mella, projektledare utrikesterminalen Pajala Airport.

Vill omfamna möjligheter

Pajala befinner sig mitt i utvecklingen. För drygt tre år sedan återöppnades gruvverksamheten i Kaunisvaara i Pajala kommun, med utvinning av järnmalm som skickas vidare till Narvik för utskeppning. Gruvan i Kaunisvaara är en av Nordens största gruvor med cirka 500 anställda och drivs av expansiva Kaunis Iron, ett helägt svenskt bolag. Nu expanderar Kaunis Iron verksamheten i Pajala ytterligare och fått klartecken om miljötillstånd för att få utöka gruvdriften till de närliggande järnmalmsfyndigheterna i närområdet. Tack vare det kommer Pajala att få en mycket större betydelse som gruvort i norra Europa.

– Gruvan är en mycket viktig motor för vår samhällsutveckling här i Pajala och i norra Sverige över lag. Vi har även ett par expansiva sågverk här i regionen som nyligen fusionerades och som kommer att bli ännu starkare som en aktör. För varje industrijobb skapas ofta två till tre jobb inom andra näringar och det vill vi självklart bidra till att förstärka. Industrin går på högvarv i regionen och för oss på kommunen handlar mycket om att förstärka vår service så att vi kan omfamna de möjligheter som föds i samband med industrins utveckling, fortsätter Erik Mella.

Besöksnäringen ska utvecklas

I Pajala finns landets näst nordligaste flygplats. Det finns en stor ambition att utveckla besöksnäringen och då spelar flygplatsen en nyckelroll. Med en ny terminal har den lokala flygplatsen fått en avsevärt högre kapacitet.

– I Pajala kan vi i första hand erbjuda upplevelser baserade på naturen. Den sista orörda vildmarken finns här och den kan paketeras för turister som vill uppleva något unikt. Från kommunens sida har vi för avsikt att stötta besöksnäringens utveckling inom alla stråk, från boende till skoterleder, fiske, hundspann och andra aktiviteter som finns här och som förknippas med det arktiska läget, berättar 
Erik Mella.

Goda exempel på samverkan

Pajala Airport är en drivkraft i utvecklingen av Pajalas besöksnäring. Ett stort antal besökare anländer med flyg varje vinter för att få träffa jultomten, som har sitt Tomtemagasin och sin boning i Santa’s Winter Village strax utanför i Pajala.

– Santa’s Winter Village, Tomtemagasinet, är ett utmärkt exempel på hur upplevelser kan paketeras och bidra till lokal utveckling, med en lokal entreprenör som står bakom och med stort intresse internationellt. Det är också en satsning som redan från början bygger på starkt engagemang för orten samt intresse för samverkan med andra företag och med kommunen. Vi vill gärna att fler entreprenörer hör
av sig till oss på kommunen för att diskutera framtida utvecklingsmöjligheter, precis som grundaren till Tomtemagasinet gjorde för många år sedan. Det är ett av våra många goda exempel på samverkan som gett fantastiska resultat, avslutar Erik Mella.


Artikel ur Affärstidning Näringsliv 2023-1

Publicerad 13 mar 2023 03:17
Senast uppdaterad 13 mar 2023 03:31