Jonair Affärsflyg AB
Jonair Affärsflyg AB
Om flygplatsen
12 mar 2023

Borde vara naturligt att välja en strategiskt operativ flygplats lokalt

Den stundande utvecklingen av Pajala Airport är en av de mest omfattande satsningarna på många år. Det är mycket på gång i kommunen och regionen över lag, med tunga investeringar av internationellt intresse. Utbyggnaden av utrikesterminalen är ett första steg i en större satsning för utveckling av den regionala infrastrukturen.

Pajala Airport kommer sannolikt att bli navet i utvecklingen av stora delar av nordöstra Norrbottens infrastruktur. En förstärkt infrastruktur är i sin tur en del av en större satsning där arbetsmarknadsregionen växer i takt med att mycket omfattande industriella investeringar planeras och genomförs inom och i anslutning till regionen.
En annan viktig del av satsningen bakom Pajala Airports utveckling kan kopplas till regional destinationsutveckling. Idag reser många till Pajala via en av grannflygplatserna i Finland, men här är kapacitetstaket redan nått, enligt Erik Mella som är projektledare utrikesterminalen Pajala Airport.

– Vi har en strategiskt operativ flygplats lokalt och det borde vara naturligt att välja den för alla resor till och från våra norra delar i region, anser Mella.

Ny terminal färdigställd

För att öka intresset för Pajala Airport bland flygoperatörer pågår just nu ett omfattande förbättringsarbete som bland annat innefattar en utbyggnad av utrikesterminalen med all tänkbar service kring det. Den nya terminalen på 350 kvm är redan färdigställd. Det finns ett starkt strategiskt incitament från kommunens likväl som Region Norrbottens sida att satsa på fortsatt utveckling av flygplatsen.
Sedan många år tillbaka har Pajala varje vinter tagit emot ett stort antal större flygplan, var och ett fyllt med över 200 turister från Storbritannien. Vinterturisterna reser till Pajala över dagen för att besöka jultomten i Santa’s Winter Village, även kallad Tomtemagasinet. Attraktionen är så populär att samtliga flyg mellan Storbritannien och Pajala är fullbokade år efter år.

– Tack vare framgången med Santa’s Winter Village har vi från Pajala Airports sida byggt upp kompetens och erfarenhet för att hantera större flyg. Den kunskapen kommer väl till pass nu när vi planerar att etablera minst en ny linje till någon eller ett par av de viktigaste naven i Belgien, Frankrike, Nederländerna och/eller Tyskland, säger Erik Mella.

Kartlägger nya investeringar

Det planeras i skrivande stund för enormt stora industriella investeringar i hela Norrbotten samt även i grannlänet Västerbotten.

– Det är här uppe i norr som den främsta utvecklingen sker just nu, och kommer att ske över en lång tid framöver, konstaterar Erik Mella.

Pajala kommun och Region Norrbotten har gjort den stora satsningen på utbyggnaden av utrikesterminalen för att kratta manegen för hela näringslivet. Nu planeras det för nästa steg i utvecklingen.

– Med den nya terminalen kan vi hantera flygningar med över 200 passagerare med en turn-around på cirka 60 minuter. Detta är av stort intresse för de flesta flygoperatörer och något som vi behöver garantera för att intresse ska finnas för att etablera en ny linje mellan Pajala och någon av de större europeiska hubbarna, säger Robert Pettersson, som är flygplatschef i Pajala. Han fortsätter:

– Just nu har vi fullt upp med att kartlägga vilka investeringar vi behöver göra för att driva den nya terminalen, som är mycket större än den gamla. Vi kommer att behöva köpa in nya markfordon och rekrytera mer personal bland annat. Vi har även anslutit oss till ett nytt internationellt bokningssystem.

Nästa steg: grönt flygbränsle och elflyg?

Utöver bygget och utvecklingen som sker i anslutning till det fortsätter även det påbörjade hållbarhetsarbetet på Pajala Airport, bland annat inom projektet Grön flygplats, som är ett gemensamt projekt för Sveriges regionala flygplatser. Även i Pajala vill man på sikt kunna erbjuda grönt flygbränsle samt framtida elflyg, vilket är ytterligare hållbarhetsfaktorer som planeras just nu.

 

Artikel ur Affärstidning Näringsliv 2023-1

Publicerad 13 mar 2023 03:29
Senast uppdaterad 13 mar 2023 03:30