Ann-Britt Högman är säkerhets- och miljösamordnare på Pajala Airport
Om flygplatsen
31 mar 2023

Inspirerande och mångsidigt arbete på Pajala Airport

Pajala Airport är mitt uppe i en stor förändring då flygplatsen expanderar för att möta framtiden. Det medför mycket spännande och kreativt arbete för alla som arbetar på flygplatsen. Flygplatsens säkerhets- och miljösamordnare Ann-Britt Högman har varit med sedan resan mot framtidens gröna flygplats startade.

Ann-Britt Högman är högst engagerad i den dagliga verksamheten och vidareutvecklingen som sker parallellt på Pajala Airport.

– Pajala Airport har under de senaste åren genomgått en positiv omvandlingsprocess. Ambitionen för flygplatsen är lika hög som vid andra och betydligt större flygplatser. Precis som vid större flygplatser finns det vid Pajala Airport en stark hållbarhetsvision med en strävan efter att bli en fossilfri flygplats, en framträdande tillväxtstrategi och delmål för att nå dit, säger Ann-Britt.

Arbetar för ett fossilfritt flyg

Redan nu står en ny utrikeshall klar med ökad kapacitet som följd, och utvecklingsarbetet fortsätter för att inom en snar framtid kunna välkomna ännu fler glada turister till Pajala. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att Pajala Airport ska bli en fossilfri flygplats. Här driver Ann-Britt flera miljöförbättringsprojekt varav det största är klimatprojektet Grön Flygplats.

– Grön Flygplats omfattar Sveriges regionala flygplatser och bygger mycket på konsumenternas efterfrågan på hållbart resande. Vi har en lika hög efterfrågan på hållbart resande i Pajala som man har vid större flygplatser. I projektet ingår två stora övergripande mål att år 2030 ska all inrikestrafik vara fossilfri, och år 2045 ska dessutom all utrikestrafik som startar från Sverige vara fossilfri. För att nå målen har alla flygplatser mycket kvar att göra, men vi har kommit en bra bit på väg här i Pajala, berättar Ann-Britt.

Inom projektet Grön Flygplats ingår bland annat arbete för att öka produktionen av biobränslen för flyget. För en mindre flygplats som Pajala Airport innebär miljösatsningarna tunga investeringar men här förlitar man sig på en politik som förstår värdet av att satsa på grön utveckling och inte minst det gröna flyget som alla flygplatser i Sverige arbetar för nu.

Inspirerande och utvecklande arbete

Ett arbete på Pajala Airport innebär många olika roller i en, vilket Ann-Britt ser som mycket inspirerande och utvecklande. Vid sidan av sitt uppdrag som säkerhets- och miljösamordnare tjänstgör Ann-Britt även som AFIS-personal, det vill säga flygledare, som tillhandahåller väder- och trafikinformation till all trafik i luftrummet.

– Jag har gått en utbildning i Malmö och är nu under upplärning för rollen som flygledare i Pajala. Det är ett bra exempel på hur vi som arbetar på en mindre flygplats har möjligheten att utvecklas inom många olika områden. Allt arbete på Pajala Airport innebär mycket ansvar, ingen dag är den andra lik, och man känner att man verkligen gör skillnad varje dag. Det är det som motiverar mig, säger Ann-Britt som avslutning.

 

Artikel ur Affärstidning Näringsliv 2023-1

Publicerad 31 mar 2023 07:38
Senast uppdaterad 31 mar 2023 07:39