På grund av COVID-19 har vi varit tvungna att ändra tidtabellen tillsvidare

Flyga med drönare

Flygning inom 5 km från flygplatsen får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande, med AFIS-enheten upprätthålls.

Drönare med vikt under 7 kg och hastighet upp till 90 km/h

På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor krävs inte dubbelriktad radioförbindelse med AFIS-enheten. Och ingen ansökan om tillstånd behöver lämnas in.

Drönare med vikt 7 kg eller mer och hastighet 90 km/h eller mer

Flygning i trafikinformationszon PAJALA TIZ/RMZ får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande, med AFIS-enheten upprätthålls. Ansökan om tillstånd ska lämnas till Pajala ATS.

Flygning inom 5 km från flygplatsen

Oavsett drönarens vikt och hastighet ska ansökan om tillstånd lämnas in. Flygning inom 5 km från flygplatsens banor får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse, eller motsvarande, upprätthålls med AFIS-enheten.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd ska inkomma till oss i god tid innan önskat tillfälle. Flygning med drönare inom kontrollzon får inte ske innan ni har fått ett godkännande. Hur ansökan ska utföras samt handläggning finns i PDF-format för nedladdning.