På grund av COVID-19 har vi varit tvungna att ändra tidtabellen tillsvidare

Flyga med drönare

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nya drönarregler från och med den 1 juli 2020. Reglerna blir gemensamma inom hela EU.

Nya regler från 1 juli 2020

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nya drönarregler från och med den 1 juli 2020. Reglerna blir gemensamma inom hela EU.

Transportstyrelsen har tagit fram en digital guide för att göra det enklare för dig som har tänkt att använda drönaren, det vill säga flyga och/eller är ansvarig för drönaren, att veta vad som kommer gälla när de nya reglerna träder i kraft. Du hittar en direktlänk i länklistan.

Att flyga med drönare inom Pajala TIZ/RMZ

Ansökan om tillstånd behöver inte lämnas in och ingen dubbelriktad radioförbindelse krävs om alla följande kriterier uppfylls:
  • Drönarens vikt är under 7 kg
  • Maxhastighet 90 km/h
  • Maxhöjd 50 meter
  • Flygningen sker mer än 5 km från flygplatsens landningsbanor
Ansökan om tillstånd ska lämnas in och dubbelriktad radioförbindelse krävs om:
  • Flygning inom 5 km från flygplatsens landningsbanor
Ansökan om tillstånd ska lämnas in och dubbelriktad radioförbindelse krävs om något av följande kriterier uppfylls:
  • Drönarens vikt är 7 kg eller mer
  • Hastighet högre än 90 km/h

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd ska inkomma till oss i god tid innan önskat tillfälle för flygningen. Flygning med drönare inom kontrollzon får inte ske innan ni har fått ett godkännande. Hur ansökan ska utföras samt handläggning finns i PDF-format för nedladdning.