Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Stöd och omsorg

Administratörer Stöd och Omsorg

Café/Vänthall och Returmarknad

Slussen

E-post

 

Besöksadress:

Malmen
Soukolovägen 5 D, Pajala

Socialsekreterare Barn och familj

Tel via växeln: 0978-120 00
Telefontid vardagar:

08.30-09.30

Handläggare Faderskap

Asphemmet

Besöksadress:
Lautakoskivägen 14
980 62 Junosuando

Avgiftshandläggare Äldreomsorgen

Bistånd-/LSS-handläggare

Telefontid:

Vardagar 08.30-09.30

Björkkullen

Besöksadress:
Myntgatan4
984 31 Pajala

Handläggare Dödsboanmälan

Trygghetslarm

Tel: 0978-120 00 växeln

Integrationsassistent

Suha Hasan

Integrationssamordnare

Tel via växeln: 0978-120 00
Telefontider:

Vardagar mellan 08.30-09.30

Junosuando/Kangos hemtjänst

Kitkiöjärvi/Muoniodalen hemtjänst

Korpilombolo hemtjänst

Korttidsboende Gläntan

Besöksadress:
Kirunavägen 116
984 31 Pajala

Pia Pudas

MAS Medicinsk ansvarig sjuksköterska

E-mail:
Telefon 0978-122 37

Polstjärnan Pajala hemtjänst

Postadress

Pajala kommun
Sektor Stöd och Omsorg
984 85 Pajala

Serviceboende

Ringvägens

Rönngården

Besöksadress:
Rönnvägen 10 A
980 61 Tärendö

Snöflingan Pajala hemtjänst

Socialsekreterare Vuxengruppen

Tel via växeln: 0978-120 00
Telefontid:

Vardagar 08.30-09.30

Tallgården

Tel Norrskenet: 0978-122 39
Tel Regnbågen: 0978-122 41
Tel Solstrålen: 0978-122 40
Tel Tallgårdens kök: 0978-122 35

Besöksadress:
Överkalixvägen 14
980 60 Korpilombolo

Tärendö hemtjänst

Vintergatan Pajala hemtjänst

Gruppboende

Åkerbärsgränd

Älvbacka

Tel Blåklockan: 0978-121 13
Tel Gullvivan: 0978-121 14
Tel Vitsippan: 0978-121 15
Tel Rönnen: 0978-121 16

Besöksadress:
Kirunavägen 116
984 31 Pajala

Ängsbacken

Tel Svalan: 0978-121 04
Tel Duvan: 0978-121 03

Besöksadress:
Masugnsvägen 21A
984 32 Pajala

Öppenstödsteamet

Telefontid:

vardagar 09.00 - 10.00