Filtrerat på: Boende & miljö
Boende & Miljö
28 maj 2021

Alkoholhandläggning

Hej! Bygg- och miljöavdelningen har sedan den 1 mars 2021 tagit över ansvaret för alkoholhandläggningen. Den ansvariga nämnden för alkoholfrågor är fortfarande Bygg- och miljönämnden och detta förblir oförändrat. I praktiken innebär förändringen att istället för den tidigare alkoholhandläggaren kommer det nu vara miljöinspektörerna som handlägger beslut om tillstånd för er verksamhet, samt utför uppföljning och kontroll av servering av alkohol enligt alkohollagen. Vår förhoppning är att förändringen blir positiv för er då ni kommer att kunna vända er till samma avdelning vid frågor gällande både livsmedel och serveringstillstånd. Detta medför att Bygg- och miljöavdelningen har bättre förutsättningarna att göra en samlad bedömning, vilket kommer att underlätta handläggningen. Eftersom vi har flera handläggare som jobbar med detta kommer också tillgängligheten att öka. Just nu pågår det ett arbete med att överföra alla handlingarna till samma ärendehanteringssystem, så att alla ärenden som era verksamheter har koppling till bygg-, miljö- (livsmedel, miljö och hälsoskydd) samt alkoholfrågor kommer att finnas tillgängliga på samma avdelning och i samma system. Kontaktuppgifter: E-post: byggmiljo@pajala.se Telefon: 0978-120 00 och be telefonisten koppla er till en miljöinspektör, eller till vår administrativa handläggare. Önskar ni att skicka brev har vi följande adress: Pajala kommun Bygg- och miljöavdelningen               984 85 Pajala Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor kring detta. Maria Alldén, Bygg- och miljöchef