Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
24 maj 2021

LIS-område och digital tomtportal

Nu kan ni se alla tomter som ägs av Pajala kommun och finns till försäljning i vår nya digitala kartportal. Pajala kommun har ett stort utbud av så kallade LIS-områden som ger dig som fastighetsägare större chans att få dispens från strandskyddet? Kanske är du en av de markägare som har din fastighet inom ett LIS-område?

Är du nybyggare och letar en ledig tomt?

Nu finns även Pajala kommuns lediga tomter i en digital kartportal där du kan se de olika alternativens storlek, placering och pris. Pajala kommun äger tomter i Erkheikki, Junosuando, Korpilombolo, Pajala, Tärendö och Sahavaara. Alla tomter är anslutna till det kommunala nätverket för vatten och avlopp.

I Pajala centralort är priset på mark avsedd för bostäder 145 kronor per kvadratmeter medan det i övriga orter i kommunen kostar 10 kronor per kvadratmeter.

 

Äger du mark inom LIS-område?

Hej Hemby har sedan hösten 2020 en intresselista med personer som söker hus eller tomt i vår kommun. Många av dessa vill bo utanför centralorten, antingen just i utkanten eller i en mindre by. Närheten till naturen och strandnära lägen är den starkaste faktorn för nybyggare av hus men utbudet av tomter till försäljning är i dagsläget litet. LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära läge och innebär att du på din mark har större möjlighet att få strandskyddsdispens för nybyggnation och att bygga ut befintliga byggnader. 

I vår kommun finns ett stort utbud av olika LIS-områden, via länken nedan kan du se kartor på all aktuella områden.

Välkommen att kontakta oss för mer information 

 

 

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:

Fastighetslots

Mikael Westerberg

Email
Telefon 0978-12326
Publicerad 24 maj 2021 12:18
Senast uppdaterad 24 maj 2021 12:38
Serveringsställen och Covid-19
Boende & Miljö
28 maj 2021

Serveringsställen och Covid-19

Den 1 juli 2020 började lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Till lagstiftningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen (HSLF-FS 220–37). Lagstiftningen innebär kortfattat att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Reglerna gäller verksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna. Från och med den 14 december upphör dessutom de lokala allmänna råden att gälla och de ersätts med de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. På serveringsställen är det verksamheten som är ansvarig för att lagen följs. Bygg- och miljöavdelningen bedriver tillsyn över att avstånden hålls och att det inte blir trängsel vid serveringsställen. Om inspektörerna vid besök bedömer att en verksamhet inte följer lagen och föreskrifterna kommer de att behöva vidta åtgärder. Vid uppföljande besök kontrolleras om verksamheten vidtagit åtgärder. Om åtgärder inte vidtagits eller om bristerna är omfattande kan Bygg- och miljönämnden omedelbart stänga verksamheten.