Boende & Miljö
24 maj 2021

LIS-område och digital tomtportal

Nu kan ni se alla tomter som ägs av Pajala kommun och finns till försäljning i vår nya digitala kartportal. Pajala kommun har ett stort utbud av så kallade LIS-områden som ger dig som fastighetsägare större chans att få dispens från strandskyddet? Kanske är du en av de markägare som har din fastighet inom ett LIS-område?

Är du nybyggare och letar en ledig tomt?

Nu finns även Pajala kommuns lediga tomter i en digital kartportal där du kan se de olika alternativens storlek, placering och pris. Pajala kommun äger tomter i Erkheikki, Junosuando, Korpilombolo, Pajala, Tärendö och Sahavaara. Alla tomter är anslutna till det kommunala nätverket för vatten och avlopp.

I Pajala centralort är priset på mark avsedd för bostäder 145 kronor per kvadratmeter medan det i övriga orter i kommunen kostar 10 kronor per kvadratmeter.

 

Äger du mark inom LIS-område?

Hej Hemby har sedan hösten 2020 en intresselista med personer som söker hus eller tomt i vår kommun. Många av dessa vill bo utanför centralorten, antingen just i utkanten eller i en mindre by. Närheten till naturen och strandnära lägen är den starkaste faktorn för nybyggare av hus men utbudet av tomter till försäljning är i dagsläget litet. LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära läge och innebär att du på din mark har större möjlighet att få strandskyddsdispens för nybyggnation och att bygga ut befintliga byggnader. 

I vår kommun finns ett stort utbud av olika LIS-områden, via länken nedan kan du se kartor på all aktuella områden.

Välkommen att kontakta oss för mer information 

 

 

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:

Fastighetslots

Mikael Westerberg

Email
Telefon 0978-12326
Publicerad 24 maj 2021 12:18
Senast uppdaterad 24 maj 2021 12:38
En kronhjort i snöfall
Boende & Miljö
28 maj 2021

Alkoholhandläggning

Hej! Bygg- och miljöavdelningen har sedan den 1 mars 2021 tagit över ansvaret för alkoholhandläggningen. Den ansvariga nämnden för alkoholfrågor är fortfarande Bygg- och miljönämnden och detta förblir oförändrat. I praktiken innebär förändringen att istället för den tidigare alkoholhandläggaren kommer det nu vara miljöinspektörerna som handlägger beslut om tillstånd för er verksamhet, samt utför uppföljning och kontroll av servering av alkohol enligt alkohollagen. Vår förhoppning är att förändringen blir positiv för er då ni kommer att kunna vända er till samma avdelning vid frågor gällande både livsmedel och serveringstillstånd. Detta medför att Bygg- och miljöavdelningen har bättre förutsättningarna att göra en samlad bedömning, vilket kommer att underlätta handläggningen. Eftersom vi har flera handläggare som jobbar med detta kommer också tillgängligheten att öka. Just nu pågår det ett arbete med att överföra alla handlingarna till samma ärendehanteringssystem, så att alla ärenden som era verksamheter har koppling till bygg-, miljö- (livsmedel, miljö och hälsoskydd) samt alkoholfrågor kommer att finnas tillgängliga på samma avdelning och i samma system. Kontaktuppgifter: E-post: byggmiljo@pajala.se Telefon: 0978-120 00 och be telefonisten koppla er till en miljöinspektör, eller till vår administrativa handläggare. Önskar ni att skicka brev har vi följande adress: Pajala kommun Bygg- och miljöavdelningen               984 85 Pajala Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor kring detta. Maria Alldén, Bygg- och miljöchef