Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Medarbetare

Rektor - förskolorna Pajala C, Tärendö förskola

Maria Sandström

E-post:

Skolchef

Leif Rönnbäck

E-post:

Arbetsledare Renhållning och park

Robert Wahlberg

Miljöinspektör

Evgeny Krakov

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

Sektorchef teknik & service

Lisa Stridsman

E-post:

TF Bygg- och miljöchef

Evgeny Krakov

Verksamhetschef

Maggie Falk

E-post:

Projektledare

Emelie Briding

E-post:
Tel: 093849273
Direkt: 0938492732
Mer info:

asdasdasd

asdasd

asdasd

Kanslichef

Linnea Huhta

E-post:

Ekonom

Markus Waaranperä

E-post:

Personalchef

Elin Niemi

E-post:
Tel: 0978-12036

Webb

Nathalie

Enhetschef LSS

Mikael Sturk

E-post:

Enhetschef Hälso- och Sjukvård

Pia Pudas

E-post:

Räddningschef

Bernt Holmström

Tel: 0978-12040
E-post:

Avdelningschef IT

Ewy Krekula

E-post:

Kost och Hygienchef

Joel Medelid

E-post:

Kommunchef

Per Naarttijärvi

Telefon 0978 - 120 91
E-post

Vigselförrättare

Jan Larsson

Vigselförrättare

Maria Törmä Lindmark

Vigselförrättare

Anna Kumpula Kostet

Vigselförrättare

Henrik Pekkari

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Kommunlådan

E-post

Dataskyddsombud

Linnea Huhta

Telefon 0978 - 120 91
E-post

Webbredaktör - Om kommunen

Linnea Huhta

E-post

Säkerhetssamordnare

Juha Pasma

E-post:

Räddningstjänst

Ulf Kyrö

E-post:

Säkerhetsansvarig

Maria Naarttijärvi

E-post:

Hanna Svanelov

Minoritetspråkssamordnare

E-mail

Budget och Skuldrådgivare

Marie Savela

Administrativ handläggare/handläggare parkeringstillstånd

Erik Waara

Inköpssamordnare

Katrina Uusitalo

E-post:

Bygg- och miljöchef

Maria Alldén

Bygglovshandläggare

Veronica Andersson

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

Miljöinspektör

Ricarda Schultz

Systemförvaltare E-tjänster

Petter Särkijärvi

E-post

Konsumentvägledare

E-post
Telefon 0978-120 00

Pajalabostäder AB

E-post
Telefon 0978-129 90

VD Pajalabostäder AB

Magnus Pekkari

Telefon 0978 - 129 81
E-post

Nämndsekreterare

Sixten Olli

E-mail
Telefon 0978-120 62

Sixten Olli

Nämndsekreterare

E-mail

Kvalificerad utredare

Johanna Alm

E-mail
Telefon 0978-12095

Verksamhetsledare Leader Tornedalen 2020 föreningarna

Lars-Gunnar Lundström

E-post

Räddningschef

Telefon 0978-12040

Kommunikation, projektledare Hej Hemby

Johanna Funck

E-post:
Tel: 0978-12032

Näringslivsstrateg

Erik Mella

E-post:
Tel: 0978-12107

Webbredaktör Barn & utbildning

Anders Aasa

E-post:

Lotta Larsson

Maria Bågesund

E-post

Rektor - Pajala centralskola åk 4-9

Jaana Fjordell

E-post:
Mobil: 076-136 15 44

Rektor - Junosuando: förskolan, Tärendö: förskoleklass + åk 1-5, Smedskolan: förskoleklass + åk 1-3, Grundsärskolan

Gun-Britt Kangas

E-post:
Mobil: 070-221 41 51

Rektor - Sattajärvi, Korpilombolo

Roger Kero

E-post:
Mobil: 072-205 50 45

Sektorchef Stöd och Omsorg

Mervi Kostet

E-post:

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Marlene Videkull

E-post:
Mobil: 070-333 45 72

Studie- och yrkesvägledare

Sara Grönberg

E-post:
Mobil: 072-539 18 40

Rektor

Inger Hieta

E-post:
Mobil: 072-205 50 45

Rektor för gymnasiet - Laestadiusskolan och gymnasiesärskolan

Enhetschef Vuxengruppen

Anne Niska

E-post:

Metodutvecklare/Anhörigstödjare

Bengt-Ola Mörtlund

E-post:

Bemanningsenheten

E-post:
Tel: 0978-12000

Telefontid:
Måndag-fredag
09:30-11:30
13:00-14:00

vik Skolkurator

Ann-Britt Jauhojärvi

E-post

vik Specialpedagog

Inger Roslund

E-post

Enhetschef LSS

Gabriella Latvala

E-post:

Enhetschef Pajala/Kitkiöjärvi/Muoniodalen

Agneta Rantatalo

E-post:

Enhetschef Tärendö

Kajsa Aidanpää

E-post:

Enhetschef Junosuando/Kangos

Birgitta Uusitalo

E-post:

Enhetschef Korpilombolo

Therese Mörtberg

E-post:

Enhetschef Ängsbacken/Björkkullen

Ylva Eriksson

E-post:

Enhetschef Älvbacka

Eelkje Tuma

E-post:

Enhetschef Älvbacka

Tanja Pääkkölä

E-post:

Elevhälsochef

Solveig Nygård

E-post:

MLA-skolsköterska

Maria Johansson

E-post:

Skolsköterska

Jenny Niemi

E-post:

Skolpsykolog

Lisa Starlind

E-post:

Skolkurator

Johanna Perttu Uusitalo

E-post:
Mobil: 072-539 18 57

Speciallärare i matematik

Annika Pekkari

E-post:

Speciallärare i svenska

Anna Gustafsson

E-post:

Specialpedagog

Agneta Mella

E-post:

Verksamhetsledare

Åsa Brännmark

E-post:

Speciallärare

Anita Stridsman

E-post:

Specialpedagog

Sara Ylipää

E-post:

Nämndsekreterare

Sixten Olli

E-post

Registrator

E-post

Sektor stöd & omsorg. Projektledare

Fredrik Holmström

E-mail

Chef fritid och service

Hans Ylipää

E-mail

Besöksadress

Pajala kommun
Medborgarvägen 4
984 31 Pajala

VD Pajala Värmeverk AB

Christer Eriksson

E-post

Ordförande Pajala Värmeverk AB

Roland Karlsson

Telefon 070-651 44 53

Pajala Värmeverk AB

Pajala Värmeverk AB

E-post

Ordförande Pajalabostäder AB

Håkan Kero

E-post

Inger Sirkka

E-mail

Rektor - Grundsärskolan

Gun-Britt Kangas

E-post:

Rektor - Gymnasiesärskolan

Inger Hieta

Mobil: 072-205 50 45
E-post:

Musiklärare - Kulturskolan

Marika Solgevik Svala

E-post: