Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Medarbetare

Specialpedagog

Agneta Mella

E-post:

Fysisk planerare

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59

Projektledare Leva & bo i Tornedalen

Pia Lakkapää

E-mail
Telefon 0978-120 55

Tf. Enhetschef Kommunal Hälso- och Sjukvård

Petra Sundqvist-Wallberg

Telefon 0978-121 31
E-post

Anhörigstöd

Anna-Lisa Mäkitalo

Telefontid:

Vardagar 07.30 - 10.00

E-post:

Kommunalteknisk chef

Lage Niska

E-post:

Pajala badhus och sportanläggningar

Bokning

Telefon 0978-122 23

Enhetschef Pajala/Kitkiöjärvi/Muoniodalen

Agneta Rantatalo

E-post:

Webbredaktör

Anders Aasa

E-post:
Mobil: 076-147 11 99

Speciallärare

Anita Stridsman

E-post:

Speciallärare i svenska

Anna Gustafsson

E-post:

Vigselförrättare

Anna Kumpula Kostet

Skolkurator

Ann-Britt Jauhojärvi

E-post

Enhetschef Vuxengruppen

Anne Niska

E-post:

Speciallärare i matematik

Annika Pekkari

E-post:

Bemanningsenheten

E-post:
Tel: 0978-12000

Telefontid:
Måndag-fredag
09:30-11:30
13:00-14:00

Socialt Ansvarig Samordnare, SAS

Bengt-Ola Mörtlund

E-post:

Räddningschef

Bernt Holmström

Tel: 0978-12040
E-post:

Enhetschef Junosuando/Kangos

Birgitta Uusitalo

E-post:

Budget och Skuldrådgivare

Marie Savela

Arbetsledare fritid och service

Hans Ylipää

E-mail

Dataskyddsombud

Linnea Huhta

Telefon 0978 - 120 91
E-post

Enhetschef Älvbacka

Eelkje Tuma

E-post:

Personalchef

Elin Niemi

E-post:
Tel: 0978-12036

Näringslivsstrateg

Erik Mella

E-post:
Tel: 0978-12107

Administrativ handläggare/handläggare parkeringstillstånd

Erik Waara

Miljöinspektör

Evgeny Krakov

Avdelningschef IT

Ewy Krekula

E-post:

Strategisk utvecklingschef samt tf. sektorchef Sektor teknik & service,

Fredrik Holmström

E-mail

Enhetschef LSS

Gabriella Latvala

E-post:

Rektor - Junosuando: förskolan, Tärendö: förskoleklass + åk 1-5, Smedskolan: förskoleklass + åk 1-3, Grundsärskolan

Gun-Britt Kangas

E-post:
Mobil: 070-221 41 51

Rektor - Grundsärskolan

Gun-Britt Kangas

E-post:

Skolläkare

Göran Stjärnholm

E-post:

Vigselförrättare

Henrik Pekkari

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

Rektor

Inger Hieta

E-post:
Mobil: 072-205 50 45

Rektor för gymnasiet - Laestadiusskolan och gymnasiesärskolan

Rektor - Gymnasiesärskolan

Inger Hieta

Mobil: 072-205 50 45
E-post:

Speciallärare

Inger Roslund

E-post
Mobil: 072-506 84 75

Ekonomichef

Eva Henriksson

E-post:

Rektor - Pajala centralskola åk 4-9

Lena Hannu

E-post:
Mobil: 076-136 15 44

Vigselförrättare

Jan Larsson

Skolsköterska

Jenny Niemi

E-post:

Kost och Hygienchef

Joel Medelid

E-post:

Enhetschef Arbetsmarknad

Joakim Hackström Larsson

Telefon: 0978-120 81
E-post:

Kvalificerad utredare

Johanna Alm

Marknadsföring, projektledare Hej Hemby

Johanna Funck

E-post:
Tel: 0978-12032

Skolkurator

Johanna Perttu Uusitalo

E-post:
Mobil: 072-539 18 57

Säkerhetssamordnare

Juha Pasma

E-post:

Enhetschef Tärendö

Kajsa Aidanpää

E-post:

Kommunlådan

E-post

Konsumentvägledare

E-post
Telefon 0978-120 00

Kulturskolekoordinator

Marika Solgevik Svala

E-post:

Kvalificerad utredare

Johanna Alm

E-mail
Telefon 0978-12095

Skolchef

Leif Rönnbäck

E-post:

Kanslichef

Linnea Huhta

E-post:

Tf Kulturchef

Linnea Huhta

E-post:

Skolpsykolog

Lisa Starlind

E-post:

Tf. Kommunchef

Lisa Stridsman

E-post:

Lotta Larsson

Inger Sirkka

E-mail

Verksamhetschef

Maggie Falk

E-post:

Bygg- och miljöchef

Maria Alldén

Maria Bågesund

E-post

MLA-skolsköterska

Maria Johansson

E-post:

Säkerhetsansvarig

Maria Naarttijärvi

E-post:

Rektor - förskolorna Pajala C, Tärendö förskola

Maria Sandström

E-post:

Vigselförrättare

Maria Törmä Lindmark

Ekonom

Markus Waaranperä

E-post:

Samordnare pandemi

Marlene Videkull

E-post:
Mobil: 070-333 45 72

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

Sektorchef Stöd och Omsorg

Mervi Kostet

E-post:

Enhetschef LSS

Akillevs Melisseus

E-post:

Hanna Svanelöv

Minoritetsspråksamordnare

E-mail

Webb

Nathalie

Nämndsekreterare

Sixten Olli

E-post

Nämndsekreterare

Sixten Olli

E-mail
Telefon 0978-120 62

Sixten Olli

Nämndsekreterare

E-mail

Ordförande Pajalabostäder AB

Håkan Kero

E-post

Ordförande Pajala Värmeverk AB

Roland Karlsson

Telefon 070-651 44 53

Pajalabostäder AB

E-post
Telefon 0978-129 90

Besöksadress

Pajala kommun
Medborgarvägen 4
984 31 Pajala

Pajala Värmeverk AB

Pajala Värmeverk AB

E-post

Medicinskt ansvarig sköterska, MAS

Pia Pudas

E-post:

Registrator

E-post

Miljöinspektör

Ricarda Schultz

Arbetsledare Renhållning och park

Robert Wahlberg

Rektor - Sattajärvi, Korpilombolo

Roger Kero

E-post:
Mobil: 072-205 50 45

Räddningschef

Telefon 0978-12040

Studie- och yrkesvägledare

Sara Grönberg

E-post:
Mobil: 072-539 18 40

Specialpedagog

Sara Ylipää

E-post:

Chef Centrala Elevhälsan

Solveig Nygård

E-post:

Systemförvaltare E-tjänster

Petter Särkijärvi

E-post

Enhetschef Älvbacka

Tanja Pääkkölä

E-post:

Enhetschef Korpilombolo

Therese Mörtberg

E-post:

Räddningstjänst

Ulf Kyrö

E-post:

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Vigselförättare

Ulrica Hammarström

VD Pajalabostäder AB

Magnus Pekkari

Telefon 0978 - 129 81
E-post

VD Pajala Värmeverk AB

Christer Eriksson

E-post
Telefon 0978-120 66

Verksamhetsledare Leader Tornedalen 2020 föreningarna

Lars-Gunnar Lundström

E-post

Byggnadsinspektör

Veronica Andersson

Webbredaktör - Om kommunen

Linnea Huhta

E-post

Enhetschef Ängsbacken/Björkkullen

Ylva Eriksson

E-post:

Verksamhetsledare

Åsa Brännmark

E-post:

vik Rektor - förskolorna Pajala C, Tärendö förskola

Pirkko Heikkilä

E-post:

Coach för energi och klimat

Silva Herrmann

Mail
Telefon 070 202 74 74

Medicinskt ansvarig sköterska,MAS

Pia Pudas

Email

Projektledare

Roger Uusitalo

Email
Telefon 046 70 6572981