Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens funktion kan sammanfattas som ett beredande organ till kommunfullmäktige men som har ansvaret över ledning och styrning av verksamhet och ekonomisk styrning.

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och består av elva ordinarie ledamöter och femton ersättare. 

Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat:

  • Att bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • Utföra uppgifter som kommunfullmäktige har överlämnat till styrelsen
  • Se till den ekonomiska förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämndernas verksamhet

Ledamöter i Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter
Ulrica Hammarström (S) ordförande
Peter Ericsson (KD) vice ordförande
Kjell-Åke Nedlund (S)
Karin Svarvare (S)
Irene Lundholm (KD)
Linda Jonsson (V)
Karl Lauri (V) 
Johny Lantto (FrS)
Anna Taavola (FrS)
Anita Sköld (M) 
Ann-Sofie Henriksson (SJV)

Ersättare
Birgitta Rantatalo (S)
Barbro Rantatalo (S)
Jenny Eriksson (S)
Anders Lehtipalo Nilsson (S)
Eva Esberg (KD)
Håkan Kero (KD)
Stig Töyrä (KD)

Göran Mörtlund (FrS)
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Owe Pekkari (FrS)
Pirkko Heikkilä (V)
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Inga-Lill Ängsund (V)
Björn Sohlberg (M)
Mats Bodmark (SJV)