Parkeringstillstånd

Du som har en funktionsvariation som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Ansökan prövas i den kommun du är folkbokförd.