För privatpersoner

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur allvarligt barnets situation är kan du ringa och rådfråga socialsekreterarna inom Barn- och familjegruppen.

Att göra en anonym anmälan

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom men inte vill att ditt namn står som uppgiftslämnare kan du göra en anonym anmälan, tänk på att INTE lämna ditt namn eller telefonnummer till handläggaren.

Behöver ett barn AKUT hjälp, ring 112.