Tillfällig vistelse

Man har rätt att få hjälp i hemmet om man vistas tillfälligt i annan kommun än sin hemkommun. Kontakt tas först med biståndshandläggaren i sin hemkommun som gör beställning av tjänsten till vistelsekommunen.

Ni som tänker vistas en kortare tid i vår kommun och inte är skrivna i kommunen men behöver bistånd i form av hjälp i hemmet, trygghetslarm, matportion m.m., måste först vända er till en biståndshandläggare i er hemkommun. Biståndshandläggaren i er kommun tar sedan kontakt med biståndshandläggaren i vår kommun. Gör det i god tid så äldreomsorgen kan ta med detta i planeringen av personal och kan verkställa hemkommunens beslut inom skälig tid.