Taxor och Avgifter

Avgiftssystemet för äldreomsorgen i Pajala kommun 2023.

Har man hjälp i hemmet betalar man för omvårdnad, om du tar matportion och trygghetslarm tillkommer en kostnad för det. För den som enbart har matportion och/eller trygghetslarm, tillkommer kostnad för utkörning av matportion och beredskapsavgift för trygghetslarm. Avbeställning av matportion ska ske minst två arbetsdagar i förväg.

På särskilt boende betalar man för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Hyran tillkommer och faktureras separat.

På korttidsboende (kortare vistelse) betalar man för mat och förbrukningsartiklar.

Se mer utförlig specifikation med kostnader i kr och maxtaxan (avgiftstaket) i dokumentet Avgifter 2023.