Akut hjälp

Invånare i Pajala kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om barn och vuxna som far illa på något sätt, t.ex. utsätts för våld och övergrepp, hamnat missbruk, m.m.

Den enskilde kan själv ta kontakt med socialtjänsten. En anmälan kan göras av någon i omgivningen som uppmärksammar det rådande problemet. Det kan till exempel vara en granne, barnavårdscentralen, förskolan, skolan eller någon annan utanför familjen som är orolig. 

Akut hjälp på kvällar, nätter och helger
Sektor Stöd och Omsorg har social beredskap utanför kontorstid för akuta ärenden gällande barn som misstänks fara akut illa samt akuta ärenden för den som är utsatt för våld i nära relation. Man når sociala beredskapen via larmcentralen 112.

Om ett barn är i akut fara eller det är en akut våldssituation kontaktas polis omedelbart via larmcentralen 112, alla tider på dygnet. 

Vardagar under kontorstid
Om ärendet inte är akut kan du skicka anmälan till oss via E-tjänster, post, fax eller ringa in en anmälan till Socialsekreterarna under telefontid. Övrig tid tar administratörerna på socialtjänsten emot samtal som vidarebefordras till en socialsekreterare.
Om man är privat anmälare så får man vara anonym.

Anmälan via post eller fax
Adressera gärna till något av dessa:

  • Äldreomsorgen
  • Vuxengruppen
  • Barn och Familj

Se kontaktuppgifter nedan.